DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2014/2/24/139546

КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОБИВНОЇ ТА ПРОНИКАЮЧОЇ ДІЇ КУЛЬ СТРІЛЕЦЬКОЇ ЗБРОЇ

О. Yu. Shabalin, V. G. Maluk, О. М. Kalita

Анотація


Представлені результати комп’ютерного аналізу характеристик пробивної та проникаючої дії куль стрілецької зброї залежно від параметрів траєкторії та балістичних характеристик кулі.


Ключові слова


бронепробиваємість; проникаюча дія кулі; коефіцієнт форми кулі; характеристика вбивчої дії кулі; характеристика пробивної дії кулі

Повний текст:

PDF

Посилання


Кириллов, В. М. Патроны стрелкового оружия [Текст] : учебник / В. М. Кириллов, В. М. Сабельников. – Пенза : ПВАУ, 1980. – 372 с.

Броня. Формулы бронепробиваемости [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://vlad fotki. Narod/ ru/ - navy/theory/ARMOR/penet.htm. – Загл. с экрана.

Калашников, В. В. Исследование влияния конструкции пули на процесс пробивания стальной преграды [Текст] / В. В. Калашников, С. Е. Алексенцева // Вестник Самарского государственного технического университета. – 2009. – № 2 (24). – С. 99 – 104. – (Серия “Технические науки”).

Данилин, Г. А. Основы проектирования патронов к стрелковому оружию [Текст] / Г. А. Данилин, В. П. Огородников, А. Б. Заволокин. – СПб. : Балт. гос. техн. ун-т, 2005. – 374 с.

Ziad G. Ghauch. Finite Element Analysis of the Penetration of Projectiles into Steel Plates [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://publish. illinois.edu/qhauch2/files/ 2014/02/Ziad-Ghauch-Term Project AE420-Finite-Element-Analysis.pdf. – Загл. с экрана.

Математическое моделирование движения пули в преграде [Электронный ресурс] : тезисы Междунар. науч.-практ. конф. “Теория и практика судебной экспертизы в современных условиях”, Москва, МГЮА, 14–15 февраля 2007 г. – Режим доступа : URL:http://www.cneat.ru/bullet-2-1.html / (дата обращения 23.06.14). – Загл. с экрана.

Малюк, В. Г. Комп’ютерна модель для аналізування факторів, що впливають на політ кулі стрілецької зброї [Текст] / В. Г. Малюк, О. М. Калита, М. І. Зюбан // Збірник наукових праць Академії ВВ МВС України. – 2011. – Вип. 1 (17). – С. 65–71.
Copyright (c) 2020 О. Yu. Shabalin, V. G. Maluk, О. М. Kalita

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР