DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2014/2/24/139548

ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ РЕМОНТНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Yu. V. Dudukalov, O. S. Polyansky

Анотація


Визначено принципи формування систем інформаційного забезпечення виробничих процесів на підприємствах, що передбачають ремонт і модернізацію військової мобільної техніки. Отримані результати можуть бути використані для підвищення технічного рівня цих підприємств, вирішення проблем технологічної підготовки і якісного управління.


Ключові слова


принципи формування; ремонт; інформаційні системи; інформаційне забезпечення; мобільна техніка; модернізація.

Повний текст:

PDF

Посилання


Дмитриченко, М. Ф. Формування технологічного потенціалу авторемонтного виробництва [Текст] / М. Ф. Дмитриченко, О. П. Левківський // Вісник Національного транспортного університету. – Вип. 27. – К. : НТУ, 2013. – С. 3–8.

Братухин, А. Г. Информационные технологии в наукоемком машиностроении: Компьютерное обеспечение индустриального бизнеса [Текст] ; под общ. ред. А. Г. Братухина. – К. : Техника, 2001. – 728 с.

Информационно-вычислительные системы в машиностроении. CALS-технологии [Текст] / Ю. М. Соломенцев, В. Г. Митрофанов, В. В. Павлов, А. В. Рыбаков. – М. : Наука, 2003. – 292 с.

Системно-процессное моделирование технических систем в CALS-технологиях [Текст] / Н. Э. Тернюк, Ю. В. Дудукалов, В. В. Федченко, Н. Н. Гладкая // Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии : сб. науч. тр. Нац. аэрокосм. ун-та ім. Н. Е. Жуковского “ХАИ”. – Вып. 49. – Х., 2011. – С. 124–133.

Говорущенко, Н. Я. Диагностика технического состояния автомобилей [Текст] / Н. Я. Говорущенко. – М. : Транспорт, 1970. – 254 с.

CALS необходимое условие высокого качества конкурентоспособной техники [Текст] / А. Г. Братухин, Ю. В. Давыдов, В. И. Суворов, В. А. Братухин // Качество и ИПИ (CALS)-технологии. – 2004. – № 2. – С. 25–32.

Дудукалов, Ю. В. Принципы и уровни формирования интеллектуализированных технологических систем технического обслуживания и ремонта средств автомобильного транспорта [Текст] / Ю. В. Дудукалов // Вісник національного технічного університету “ХПІ” : зб. наук. праць. – Х. : НТУ “ХПІ”, 2014. – № 10 (1053). – С. 73–83. – (Серія “Автомобіле- та тракторобудування”).
Copyright (c) 2020 Yu. V. Dudukalov, O. S. Polyansky

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР