МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ВПЛИВУ ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА СТАН ПАРКУ ОЗБРОЄННЯ І ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ

Автор(и)

  • О. О. Morozov Національна академія Національної гвардії України
  • L. V. Morozova Національна академія Національної гвардії України

DOI:

https://doi.org/10.33405/2409-7470/2014/2/24/139552

Ключові слова:

технічне забезпечення, метод динаміки середніх, якість показників

Анотація

У статті наведена аналітична модель впливу заходів технічного забезпечення на стан парку озброєння і військової техніки, яка побудована із застосуванням метода динаміки середніх. Як показники стану парку запропоновані коефіцієнти справності і боєготовності та встановлений їх зв’язок з вихідними параметрами моделі.

Біографії авторів

О. О. Morozov, Національна академія Національної гвардії України

Морозов Олександр Олександрович – доктор технічних наук, професор, провідний науковий співробітник науково-дослідного центру службово-бойової діяльності НГУ Національної академії Національної гвардії України

L. V. Morozova, Національна академія Національної гвардії України

Морозова Лариса В’ячеславівна – старший викладач кафедри економічних дисциплін Національної академії Національної гвардії України

Посилання

Технічне забезпечення військ (сил) у операції (бою) [Текст] : підручник / В. О. Шуєнкін, І. С. Ішутін, О. І. Хазанович та ін.; за ред. М. І. Шапталенка. – К. : НАОУ, 2001. – 616 с.

Буравлев, А. И. Методика оценки технического уровня парка вооружения и военной техники в ходе реализации программных мероприятий по ее закупке и ремонту [Текст] / А. И. Буравлев, С. А. Монин // Вооружение и экономика. – 2012. – № 1 (17). – С. 8–13.

Буравлев, А. И. Модель технического обеспечения войск [Текст] / А. И. Буравлев, А. А. Пьянков // Вооружение и экономика. – 2010. – № 2 (10). – С. 4–10.

Пискуненко, Д. С. Использование метода математического моделирования при организации процесса восстановления бронетанкового вооружения и техники [Текст] / Д. С. Пискуненко // Военная мысль. – 2012. – № 5. – С. 26–39.

Буроменский, Н. Г. Методологические вопросы оценки эффективности мероприятий технического обеспечения войск [Текст] / Н. Г. Буроменский, В. М. Минцкер // Военная мысль. – 1993. – № 8. – С. 49–54.

Андрієвський, А. П. Методика обґрунтування вимог до сил і засобів системи відновлення автомобільної техніки [Текст] / А. П. Андрієвський // Збірник наукових праць. – № 2 (40). – К. : ЦНДІ ЗС України, 2007. – С. 115–125.

Буравлев, А. И. Марковская модель восстановления вооружения и военной техники в новой системе технического обслуживания и ремонта [Текст] / А. И. Буравлев // Вооружение и экономика. – 2014. – № 1(26). – С. 39–52.

Барзилович, Е. Ю. Модели технического обслуживания сложных систем [Текст] : учеб. пособие / Е. Ю. Барзилович. – М. : Высш. шк., 1982. – 231 с.

Надёжность и эффективность в технике [Текст] : справочник в 10 т. / ред. совет: В. С. Авдуевский (пред.) и др. Т. 8 : Эксплуатация и ремонт / под ред. В. И. Кузнецова и Е. Ю. Барзиловича. – М. : Машиностроение, 1990. – 320 с.

Надежность технических систем [Текст] : справочник / Ю. К. Беляев, В. А. Богатырев, В. В. Болотин и др.; под. ред. И. А. Ушакова. – М. : Радио и связь, 1985. – 608 с.

Венцель, Е. С. Исследование операций [Текст] / Е. С. Венцель. – М. : Сов. радио, 1972. – 552 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті