DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2014/1/23/141121

МЕТОД РОЗРАХУНКУ СПРЯМОВАНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СФЕРИЧНИХ АНТЕННИХ ГРАТ

О. V. Chenykayev, H. V. Yermakov, I. М. Maiboroda

Анотація


У статті наведено метод розрахунку спрямованих характеристик сферичної антеною решітки. В основу методу покладена можливість фокусування електромагнітного випромінювання при формуванні многочастотного просторово-часового сигналу, для якого отримані основні співвідношення для розрахунку поля в далекій зоні.


Ключові слова


сферична антенна решітка; багаточастотний просторово-часовий сигнал; далека зона; рупорний випромінювач

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Содин, Л. Г. Импульсное излучение антенны (электромагнитный снаряд) [Текст] / Л. Г. Содин // Радиотехника и электроника. – 1991. – Т. 36, № 5. – С. 1014–1022.

Гомозов, В. И. Пространственно-фазово-частотная фокусировка сигналов в плоских ФАР при V-образной дискретизации частот [Текст] / В. И. Гомозов, А. В. Гомозов, С. В. Титов // Радиотехника : всеукр. межведомств. науч.-техн. сб. – 2001. – Вып. 122. – С. 201–207.

Гомозов, В. И. Метод формирования последовательностей сфокусированных пространственно-временных импульсов при использовании многоступенчатого V-образного распределения частот по апертуре плоских ФАР [Текст] / В. И. Гомозов, А. В. Гомозов, С. В. Титов // Радиотехника : всеукр. межведомств. науч.-техн. сб. – 2002. – Вып. 130. – С. 33–38.

Фокусировка электромагнитного излучения и ее применение в радиоэлектронных средствах СВЧ [Текст] / А. В. Гомозов, В. И. Гомозов, Г. В. Ермаков, С. В. Титов; под ред. В. И. Гомозова. – Х. : Городская типография, 2011. –330 с.

Ясечко, М. Н. Излучение последовательностей многочастотных пространственно-временных сигналов цилиндрическими антенными решетками с заданными характеристиками [Текст] / М. Н. Ясечко, Г. В. Ермаков // Збірник наукових праць ХУПС. – Х. : ХУПС, 2011. – № 1 (27). – С. 119–122.

Шифрин, Я. С. Антенны [Текст] / Я. С. Шифрин. –Х. : Изд-во ВИРТА, 1976. – 407 с.
Copyright (c) 2020 О. V. Chenykayev, H. V. Yermakov, I. М. Maiboroda

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР