DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2014/1/23/141122

АВТОМАТИЗОВАНИЙ РОЗРАХУНОК ХАРАКТЕРИСТИК ПІДВІСКИ АВТОМОБІЛЯ У СЕРЕДОВИЩІ МОДЕЛЮВАННЯ SIMULINK

S. А. Sokolovskyi

Анотація


У статті досліджується вплив параметрів підвіски на коливання автомобіля при русі по дорозі з нерівною поверхнею за допомогою комплексу MATLAB у середовищі моделювання SIMULINK.


Ключові слова


підвіска автомобіля; резонансні явища; рівняння Лагранжа; програмний комплекс MATLAB

Повний текст:

PDF

Посилання


Тимошенко, С. П. Колебания в инженерном деле [Текст] / С. П. Тимошенко, Д. Х. Янг, У. Уивер. – М. : Машиностроение, 1983. – 472 с.

Пановко, Я. Г. Устойчивость и колебания упругих систем [Текст] / Я. Г. Пановко, И. И. Губанова. – М. : Машгиз, 1957. – 322 с.

Бабаков, И. М. Теория колебаний [Текст] / И. М. Бабков. – М. : Наука, 1965. – 560 с.

Чудаков, Е. А. Расчет автомобиля [Текст] / Е. А. Чудаков. – М. : Машгиз, 1947. – 285 с.

Ротенберг, Е. В. Подвеска автомобиля и его колебания [Текст] / Е. В. Ротенберг. – М. : Машгиз, 1960. – 353 с.

Бухарин, Н. И. Тормозные системы автомобилей [Текст] / Н. И. Бухарин. – М. : Машгиз, 1956. – 321 с.

Конструирование и расчет колесных машин высокой проходимости [Текст] / Н. Ф. Бочаров и др. – М. : Машиностроение, 1983. – 299 с.

Конструирование и расчет автомобиля [Текст] / П. П. Лукин и др. – М. : Машиностроение, 1984. – 496 с.
Copyright (c) 2021 S. А. Sokolovskyi

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР