РОЗПОДІЛ ПОЛЯ В ОКОЛІ ТОНКОГО МЕТАЛЕВОГО ЦИЛІНДРА ПРИ ЙОГО ОПРОМІНЕННІ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИМИ ХВИЛЯМИ

Автор(и)

  • H. V. Yermakov Гвардійський ордена Червоної зірки факультет військової підготовки імені Верховної Ради України Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”
  • І. М. Maiboroda Академія внутрішніх військ МВС України
  • V. P. Babenko Академія внутрішніх військ МВС України

DOI:

https://doi.org/10.33405/2409-7470/2014/1/23/141129

Ключові слова:

електромагнітне випромінювання, дифракція, циліндр, показник заломлення, поглинання, фактор ефективності розсіювання, фактор ефективності поглинання, фактор ефективності ослаблення, напруженість електричного поля

Анотація

Представлені результати дослідження невідомого раніше ефекту аномально великого поглинання випромінювання при взаємодії електромагнітної хвилі з дуже тонким металевим циліндром.

Біографії авторів

H. V. Yermakov, Гвардійський ордена Червоної зірки факультет військової підготовки імені Верховної Ради України Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”

Єрмаков Геннадій Валентинович – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри Гвардійського ордена Червоної зірки факультету військової підготовки імені Верховної Ради України Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”

І. М. Maiboroda, Академія внутрішніх військ МВС України

Майборода Ігор Миколайович – кандидат військових наук, доцент, завідувач кафедри управління діями підрозділів із засобами військового зв’язку Академії внутрішніх військ МВС України

V. P. Babenko, Академія внутрішніх військ МВС України

Бабенко Валерій Павлович – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри управління діями підрозділів із засобами військового зв’язку Академії внутрішніх військ МВС України

Посилання

Лазарев, Л. П. Контроль геометрических и оптических параметров волокна [Текст] : монография / Л. П. Лазарев, С. Д. Мировицкая. – М. : Радио и связь, 1988. – 280 с.

Кокодий, Н. Г. Пондеромоторный измеритель энергии высоких уровней [Текст] / Н. Г. Кокодий, В. Ф. Ефимов, В. Н. Тимошенко // Импульсная фотометрия : сборник. – Х. : Изд-во ХГУ. – 1981. – Вып. 1. – С. 65–67.

Средства измерения энергетических характеристик мощного лазерного излучения [Текст] / Н. Г. Кокодий, В. Н. Тимошенко, В. Ф. Ефимов и др. // Квантовая электроника : сборник. – М. : Радио и связь. – 1990. – № 36. – С. 62–65

Кузьмичев, В. М. Об одном способе измерения интенсивной мощности лазера тонкопроволочным болометром [Текст] / В. М. Кузьмичев, С. Н. Похилько // Метрология. – 1997. – № 8. – С. 22–27.

Катрич, А. Б. Болометрический анализатор параметров лазерного излучения [Текст] / А. Б. Катрич, А. В. Худошин // Приборы и техника эксперимента. – 1988. – № 2. – С. 227.

Фактор эффективности поглощения тонкого металлического цилиндра в микроволновом диапазоне [Текст] / В. М. Кузьмичев, Н. Г. Кокодий, Б. В. Сафронов, В. П. Балкашин // Радиотехника и электроника. – 2003. – Т. 48, № 11. – С. 1348–1351.

Кокодий, Н. Г. Поглощение сверхвысокочастотного излучения очень тонким двухслойным цилиндром [Текст] / Н. Г. Кокодий // Радиотехника и электроника. – 2006. – Т. 51, № 2. – С. 1–4.

Взаимодействие электромагнитных волн в волноводе с очень тонкими проволоками [Текст] / Хе Ши, С. Н. Шульга, Н. Г. Кокодий и др. // Радиотехника и электроника. – 2011. – Т. 56, № 10. – С. 1201–1204.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті