СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Автор(и)

  • S. P. Kolachov Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації Державного університету телекомунікацій
  • D. О. Liulin Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації Державного університету телекомунікацій
  • Yu. А. Maznychenko Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації Державного університету телекомунікацій
  • О. Yu. Podolskyi Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації Державного університету телекомунікацій
  • О. Yu. Iokhov Академія внутрішніх військ МВС України

DOI:

https://doi.org/10.33405/2409-7470/2014/1/23/141133

Ключові слова:

технології широкосмугового доступу, мережі спеціального призначення, переваги, недоліки

Анотація

Стаття присвячена визначенню можливості застосування технологій широкосмугового доступу в телекомунікаційних мережах спеціального призначення.

Біографії авторів

S. P. Kolachov, Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації Державного університету телекомунікацій

Колачов Сергій Петрович – кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, начальник Наукового центру зв’язку та інформатизації Військового інституту телекомунікацій та інформатизації Державного університету телекомунікацій

D. О. Liulin, Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації Державного університету телекомунікацій

Люлін Дмитро Олександрович – старший науковий співробітник Наукового центру зв’язку та інформатизації Військового інституту телекомунікацій та інформатизації Державного університету телекомунікацій

Yu. А. Maznychenko, Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації Державного університету телекомунікацій

Мазниченко Юрій Анатолійович – заступник начальника Наукового центру зв’язку та інформатизації Військового інституту телекомунікацій та інформатизації Державного університету телекомунікацій з наукової роботи

О. Yu. Podolskyi, Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації Державного університету телекомунікацій

Подольський Олексій Юрійович – науковий співробітник наукового центру зв’язку та інформатизації Військового інституту телекомунікацій та інформатизації Державного університету телекомунікацій

О. Yu. Iokhov, Академія внутрішніх військ МВС України

Іохов Олександр Юрійович – кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, начальник кафедри інформатики та прикладних інформаційних технологій Академії внутрішніх військ МВС України

Посилання

Забезпечення національної безпеки України потребує розробки концепції мережецентричної війни [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://defpol.org.ua/site/index.php /en/arhiv/obonoglyad/6330-2011-07-12-11-28-01. – Назва з екрана.

Дружинін, С. В. Сучасний стан автоматизації управління військами в Збройних силах України [Текст] / С. В. Дружинін, О. К. Климович, О. Г. Саєнко // Системи озброєння і військова техніка : зб. наук. пр. – Полтава : Вид-во Військ. ін-ту телекомунікацій та інформатизації Нац. техн. ун-ту України “КПІ”, 2010. – № 1(21). – С. 60–62.

Косс, В. А. Інформаційна модель системи управління збройними силами як сучасний різновид стратегічного озброєння [Електронний ресурс] / В. А. Косс. – Режим доступу : http://www.immsp.kiev.ua/perspages/koss_va/publ/13_statya_rpu.pdf. – Назва з екрана.

Колачов, С. П. Анализ возможности применения технологии Long Term Evolution в телекоммуникационной сети специального назначения [Текст] / С. П. Колачов, Д. О. Люлин, О. Ю. Подольский // Наука и образование : науч.-практ. журн. Зап.-Казахстанск. аграрно-техн. ун-та им. Жангир Хана. – 2013. – № 4 (33). – С. 94–100.

Современные беспроводные сети: состояние и перспективы развития [Текст] / И. А. Гепко, В. Ф. Олейник, Ю. Д. Чайка, А. В. Бондаренко. – К. : ЕКМО, 2009. – 672 с.

Ткаченко, В. LTE в мире: ситуативный обзор [Текст] / В. Ткаченко // Сети и бизнес. – 2013. – № 4. – С. 48–57.

GSA confirms over 250 LTE networks now launched, http://www.gsacom.com/news/gsa_394.php.

The Evolution to LTE report (January 15, 2014) http://www.gsacom.com/news/statistics.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті