DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2014/1/23/141139

ЖИВУЧІСТЬ АВТОМАТИЧНОЇ СТРІЛЕЦЬКОЇ ЗБРОЇ В УМОВАХ ВИКОРИСТАННЯ БОЄПРИПАСІВ ПІСЛЯГАРАНТІЙНИХ ТЕРМІНІВ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

О. О. Mulenko, D. S. Baulin

Анотація


У статті представлені результати експериментального дослідження і оцінювання живучості стволів та елементів автоматики 5,45 мм автоматів Калашникова АК-74 при використанні боєприпасів із зміненими геронтологічними властивостями.


Ключові слова


стрілецька зброя; живучість стволів; початкова швидкість куль; боєприпаси післягарантійних термінів експлуатації

Повний текст:

PDF

Посилання


Теория и расчет автоматического оружия [Текст] / В. М. Кирилов и др. – Пенза : ПВАИУ, 1973. – 493 с.

Вертелецкий, В. Ф. Прогнозирование изменения физико-химических свойств порохового заряда и начальной скорости 30 мм артиллерийских боеприпасов морской номенклатуры [Текст] / В. Ф. Вертелецкий // Інтегровані технології та енергозбереження. – Х. : Нац. техн. ун-т “ХПИ”. – 2012. – № 2. – С. 24–31.

Анипко, О. Б. Внутренняя баллистика ствольных систем при применении боеприпасов длительных сроков хранения [Текст] / О. Б. Анипко, Ю. М. Бусяк. – Х. : Акад. внутренних войск МВД Украины, 2010. – 129 с.

Живучесть гладких и нарезных стволов при применении боеприпасов послегарантийных сроков хранения [Текст] / О. Б. Анипко, Ю. М. Бусяк, П. Д. Гончаренко, В. Л. Хайков. – Севастополь : Акад. ВМС им. П. С. Нахимова, 2012. – 198 с.

Особливості характеристик внутрішньої балістики порохових зарядів боєприпасів, які знаходяться за межами гарантійних строків зберігання [Текст] : навч.-метод. посіб. для вищ. навч. закл. / О. Б. Аніпко, І. Ю. Бірюков, Д. С. Баулін, В. І. Воробйов. – Х. : Акад. внутрішніх військ МВС України, 2008. – 40 с.

Експериментальне дослідження зношування стволів 5,45 мм автоматів Калашникова АК-74 з урахуванням інтенсивності зміни геронтологічних властивостей порохового заряду 5,45 мм патронів зі звичайною кулею [Текст] : звіт про НДР / Акад. внутрішніх військ МВС України; керівн. Д. С. Баулін. – Х., 2013. – 91 с.

Оцінка живучості ствольних систем озброєння при використанні боєприпасів довготривалих термінів зберігання [Текст] : звіт про НДР / Акад. внутрішніх військ МВС України; керівн. О. Б. Аніпко. – Х., 2010. – 51 с.

Горст, А. Г. Пороха и взрывчатые вещества [Текст] / А. Г. Горст. – М. : Машиностроение, 1972. – 208 с.

Шагов, Ю. В. Взрывчатые вещества и пороха [Текст] / Ю. В. Шагов. – М. : Воениздат, 1976. – 120 с.

Взрывчатые вещества и пороха [Текст] / М. А. Будников, Н. А. Левкович, И. В. Быстров и др. – М. : Оборонгиз, 1955. – 364 с.

Рекомендації щодо аналізу стану та бойового і навчально-бойового використання боєприпасів, строк експлуатації яких закінчився (більш 15 років) до стрілецької зброї та артилерійського озброєння [Текст] : звіт про НДР / Акад. внутрішніх військ МВС України; керівн. О. Б. Аніпко. – Х., 2007. – 91 с.

Наказ “Про введення в дію Інструкції про порядок категорування ракетно-артилерійського озброєння” від 11.01.2013 № 19 [Копія] / МО України. – К.

Чуев, Ю. В. Проектирование ствольных комплексов [Текст] / Ю. В. Чуев. – М. : Машиностроение, 1976. – 216 с.
Copyright (c) 2019 О. О. Mulenko, D. S. Baulin

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР