DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2014/1/23/141141

ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ЗАВДАННЯ БІОЛОГІЧНОЇ РОЗВІДКИ ПІДРОЗДІЛІВ ВІЙСЬК РХБ ЗАХИСТУ ПРИ БІОЛОГІЧНОМУ ЗАРАЖЕННІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

А. М. Grek, О. Yu. Cherniavskyi, О. V. Galak, H. V. Karakurkchi, О. V. Matykin

Анотація


Аналітичний огляд присвячений розгляду питання біологічної загрози, яка існує в світі, основним джерелам біологічної небезпеки та методам індикації патогенного зараження. Наведена порівняльна характеристика приладів біологічної розвідки та основні підходи, які можуть бути використані у їх модернізації.


Ключові слова


біологічна загроза; біологічне зараження; біологічна розвідка; прилад біологічної розвідки; патогени; біологічна зброя

Повний текст:

PDF

Посилання


Алибеков, К. Осторожно! Биологическое оружие [Текст] / К. Алибеков, С. Хендельман. – М. : Городец, 2003. – 352 с.

Федоров, Л. А. Советское биологическое оружие: история, экология, политика [Текст] / Л. А.Федоров. – М. : МСоЭС, 2005. – 302 с.

Гречаний, А. А. Сучасний стан та перспективи вирішення проблем захисту населення України від біологічної зброї. Огляд літератури та роздуми [Текст] / А. А. Гречаний // Проблеми екології та медицини. – 1977. – Т. 1, № 1–2. – С. 101–104.

Шерстобитова, Е. Ю. Зарубежный опыт борьбы с терроризмом. [Текст] / Е. Ю. Шерстобитова, В. Б. Штур // Науч.-техн. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых Уфинского гос. нефтяного техн. ун-та. – Уфа : [б. изд.], 2005. – С. 231–232.

Веселовский, Г. Осенние учения объединенных вооруженных сил НАТО в 1992 г. [Текст] / Г. Веселовский, Н. Новосельский // Зарубежное военное обозрение. – 1998. – № 2. – С.7–12.

Тарасенко, В. М. Основы техники безопасности в микробиологических и вирусологических лабораториях [Текст] / В. М. Тарасенко. – М. : Медицина, 1985. – 256 с.

Супотницкий, М. В. Микроорганизмы, токсины и эпидемии [Текст] / М. В. Супотницкий. – М. : Вузовская книга, 2002, – 376 с.

Веркин, Б. И. Аппаратный метод обнаружения микроорганизмов в сухих пробах грунта [Текст] / Б. И. Веркин, Е. М. Медведєв, В. А. Блохин // Вопросы вычислительной математической техники. – К. : [б. изд.], 1976. – С. 130–135.

Система оперативной диагностики биологического загрязнения воздуха в вентиляционных каналах зданий и сооружений [Текст] : пат. 222803, G 01 N 21/39, 21/64 / Мешковский Н. К., Погорельский Я. Н., Мешковский И. К.; заявл. 15.04.02; опубл. 7.01.04.

Лабинская, В. С. Микробиология с техникой микробиологических исследований [Текст] / В. С. Лабинская. – М. : Медицина, 1978. – 394 с.

Аналіз методів індикації мікроорганізмів та продуктів їх метаболізму [Текст] / І. А. Бєлих, Н. Ф. Клещов, А. М. Грек, О. В. Сакун // Сучасні проблеми токсикології. – 2012. – № 3–4. – С. 70–80.

Тарасов, В. Меры, предпринимаемые по подготовке к биологической войне [Текст] / В. Тарасов, В. Фролов // Зарубежное военное обозрение. – 2000. – № 7. – С. 15–20.
Copyright (c) 2019 А. М. Grek, О. Yu. Cherniavskyi, О. V. Galak, H. V. Karakurkchi, О. V. Matykin

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР