DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2014/1/23/141144

ОЦІНЮВАННЯ МОЖЛИВОЇ ЗАГРОЗИ УРАЖЕННЯ ОСОБОВОГО СКЛАДУ ПІД ЧАС ІНГАЛЯЦІЙНОГО ПОТРАПЛЯННЯ РАДІОАКТИВНИХ АЕРОЗОЛІВ

І. Yu. Cherniavskyi, О. Yu. Cherniavskyi, S. А. Pysarev

Анотація


На основі дослідження особливостей отримання інгаляційних токсодоз від найбільш радіотоксичних радіоізотопів групи А за різного фізичного навантаження проаналізовано вірогідність застосування такого виду зброї для прихованого зниження боєздатності підрозділів та частин і необхідність ведення радіаційної розвідки за аерозольною компонентою.


Ключові слова


інгаляційні токсодози; радіаційна розвідка; боєприпаси зі збідненим ураном.

Повний текст:

PDF

Посилання


Махонько, К. П. Вторичные поступления в атмосферу пыли, осевшей на землю [Текст] / К. П. Махонько // Изв. АН СССР, физ. атом. и океана. – 1979. – № 5. – С. 568–570.

Махонько, К. П. Использование ветрового захвата аэрозолей примеси с поверхности почвы для расчёта внекорневого загрязнения растительного покрова [Текст] / К. П. Махонько. – М. : Экология, 1981. – № 2. – С. 46–51.

Комплексные исследования радиоактивного загрязнения системы “атмосфера – подстилающая поверхность” и оценка радиационных рисков для населения семипалатинского региона [Текст] / О. И. Артемьев, А. Ю. Осинцев, Я. И. Газиев, и др. // Периодический науч.-техн. журн. нац. ядерного центра респ. Казахстан. – 2007. – Вып. 4(32).

Власов, В. К. Пример ситуационного радиологического анализа (Инцидент с полонием-210) [Текст] / В. К. Власов, Т. Б. Петрова, А. М. Афиногенов // Вестн. московского ун-та, 2008. – Т. 49. – № 4. – (Серия 2 “Химия”).

Испытания радиологического оружия [Текст] / А. В. Нестругин, М. В. Доронина, Я. А. Савицкая и др. // Вестник Днепропетровского ун-та. – Вып. ХІХ. – 2011. – (Серия “История и философия науки и техники”).

Вредные химические вещества. Радиоактивные вещества [Текст] : справочник / под общ. ред. Л. А. Ильина, В. А. Филова. – Л. : Химия. 1990. – 463 с.

Моисеев, А. А. Справочник по дозиметрии и радиационной гигиене [Текст] / А. А. Моисеев, В. И. Иванов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Энергоатомиздат, 1990. –252 с.

Александров, В. Н. Отравляющие вещества [Текст] : учеб. пособие / В. Н. Александров, В. И. Емельянов.– 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Воениздат, 1990. – 271 с.

Засоби індивідуального та колективного захисту [Текст] / О. І. Чмут, А. І. Баталов, Г. В. Сахаров, І. М. Мартинюк : курс лекцій. – Х. : ХІТВ, 2004. – 120 с.

The Hazard Posed by Depleted Uranium Munitions. Steve Fetter and Frank von Hippel/ Science and Global Security, 1999, Volume 8:2, pp. 125 – 161.
Copyright (c) 2019 І. Yu. Cherniavskyi, О. Yu. Cherniavskyi, S. А. Pysarev

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР