УРІВНОВАЖУВАННЯ ГНУЧКОГО ЗУБЧАСТОГО КОЛЕСА В СИЛОВІЙ ОДНОХВИЛЬОВІЙ ЗУБЧАСТІЙ ПЕРЕДАЧІ

Автор(и)

  • М. V. Margulis Приазовський державний технічний університет, м. Маріуполь
  • О. G. Pryimakov Харківський національний університет цивільного захисту України
  • Yu. О. Gradyskyi Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
  • О. G. Yanchik Харківський національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”

DOI:

https://doi.org/10.33405/2409-7470/2014/1/23/141150

Ключові слова:

дисковий генератор хвиль, дисбаланс мас гнучкого зубчастого колеса

Анотація

Стаття присвячена проблемі врівноваження гнучкого елемента силової однохвильової зубчастої передачі з метою зменшення впливу дисбалансу мас та сил інерції при експлуатації передачі з максимальними навантаженням та частоті обертання генератора хвиль. Методика є універсальною і може бути використана для розв’язування подібних проблем.

Біографії авторів

М. V. Margulis, Приазовський державний технічний університет, м. Маріуполь

Маргуліс Михайло Володимирович – доктор технічних наук, професор, Приазовський державний технічний університет, м. Маріуполь

О. G. Pryimakov, Харківський національний університет цивільного захисту України

Приймаков Олександр Григорович – кандидат технічних наук, професор, Харківський національний університет цивільного захисту України

Yu. О. Gradyskyi, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

Градиський Юрій Олександрович – кандидат технічних наук, доцент, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

О. G. Yanchik, Харківський національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”

Янчик Олександр Григорович – кандидат  технічних наук, старший науковий співробітник, Харківський національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”

Посилання

Волновые зубчатые передачи [Текст] / Д. П. Волков, А. Ф. Крайнев, М. В. Маргулис и др. – К. : Техника, 1976. – 221 с.

Маргулис, М. В. Разработка усовершенствованной силовой одноволновой зубчатой передачи для металлургических машин [Текст] / М. В. Маргулис, Д. В. Суханов // Вестн. Приазов. гос. техн. ун-та : сб. науч. тр. – Мариуполь, 1999. – Вып. 8. – С. 90–92.

Одноволновая передача [Текст] : пат. 13958 А Украина: МКИ 5 F 16Н 1/00. – № 94040921; заявл. 24.06.93; опубл. 25.04.97.

Тимошенко, С. П. Сопротивление материалов [Текст] : Т. 1. Элементарная теория и задачи / С. П. Тимошенко. – 2-е изд. стер. – М. : Наука, 1965. – 364 с.

Приймаков, А. Г. Расчет и проектирование силовых волновых механизмов с позиции трибофатики [Текст] : монография / А. Г. приймаков, Ю. А. Градыский, Г. А. Приймаков. – Х. : Оберіг, 2012. – 302 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті