DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2013/2/22/141179

АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ДВОНАПІВПЕРІОДНОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ФАЗОВОГО ЗСУВУ

S. О. Tyshko, V. А. Muzichuk, О. Yu. Shabalin, V. І. Mokreev

Анотація


У статті проведено аналіз відомих методів вимірювання фазового зсуву гармонійних сигналів, визначено їх недоліки. Отримані функціональні залежності між фазовим зсувом двох гармонійних сигналів і моментами сигналу, отриманого в результаті їх складання після проведення двонапівперіодного перетворення. Визначена математична залежність, яка описує сигнал, отриманий в результаті складання двох гармонійних сигналів після проведення їх двонапівперіодного перетворення.


Ключові слова


фазовий зсув; гармонійний сигнал; максимум функції; екстремум

Повний текст:

PDF

Посилання


Куц, Ю. В. Статистична фазометрія [Текст] / Ю. В. Куц, Л. М. Щербак. – Тернопіль : Тернопільський держ. техн. ун-т, 2009. – 384 с.

ГОСТ 16465-70. Сигналы радиотехнические измерительные. Термины и определения [Текст]. – Введ. 1971-07-01. – М. : Изд-во стандартов, 1987. – 27 с.

Волков, В. М. Нестационарные процессы в элементах фазометрических систем [Текст] / В. М. Волков, А. А. Иванько. – К. : Техника, 1977. – 120 с.

Вимірювання різниці фаз у радіоелектроніці [Текст] / Н. Т. Бова, В. А. Гайжевський, С. М. Маєвський, В. В. Малєбнік. – К. : Выща шк. 1972. – 231 с.
Copyright (c) 2021 S. О. Tyshko, V. А. Muzichuk, О. Yu. Shabalin, V. І. Mokreev

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР