DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2013/2/22/141180

МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАХОДІВ З ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВОЄННОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

L. Yu. Shapoval, О. Yu. Iokhov

Анотація


У статті пропонується методика оцінювання ефективності заходів з підвищення енергетичної безпеки для забезпечення воєнної безпеки держави.


Ключові слова


енергетична безпека; енергетичні ресурси; воєнна безпека

Повний текст:

PDF

Посилання


Основы экономической безопасности (государство, регион, предприятие, личность) [Текст]. – М. : Наука, 1997. – 240 c.

Сафонов, О. В. Оценка региональной энергетической безопасности в контексте интересов Украины [Текст] / О. В. Сафонов // Економічні інновації. – 2011. – № 44. – С. 267–275.

Мусіна, Л. А. Стан та оцінка енергетичної безпеки в Україні [Текст] / Л. А. Мусіна, Т. К. Кваша // Збірник наукових праць НТІ. – К. : НТІ, 2005. – № 4. – С. 23–31.

Соболевський, О. В. Основні напрями формування системи енергетичної безпеки України в умовах інноваційного розвитку [Текст] / О. В. Соболевський, М. О. Шмерего // Проблеми науки. – 2003. – № 10. – С. 56–64.

Митрова, Т. А. Проблемы глобальной энергетической безопасности [Текст] : информ.-аналитич. мат-лы / Т. А. Митрова. – М., 2006. – 21 с.

Орлов, А. И. Теория принятия решений [Текст] : учебник / А. И. Орлов. – М. : Экзамен, 2006. – 573 с.
Copyright (c) 2019 L. Yu. Shapoval, О. Yu. Iokhov

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР