DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2013/1/21/141192

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ПІДРИВУ БОЙОВОЇ КОЛІСНОЇ МАШИНИ У ВИПАДКУ НАЇЗДУ НА МІНУ

V. P. Pisarev

Анотація


Запропонована математична модель підриву бойової колісної машини у випадку наїзду на міну, проведені чисельними методами розрахунки її відповідності уявленням про реакцію об’єкта досліджень на імпульсну дію ударної хвилі.


Ключові слова


бойова колісна машина; математична модель підриву на міні; прискорення; заряд

Повний текст:

PDF

Посилання


Федосеев, С. Специальные, бронированные, транспортные [Текст] / С. Федосеев // Техника и вооружение вчера, сегодня, завтра. – М. : Техинформ, 2012. – С. 2–7.

Пісарєв, В. П. Можливості транспортного засобу з гальмування за відсутністю пробою підвіски [Текст] / В. П. Пісарєв // Вісник НТУ “ХПІ”: зб. наук. пр. – Х. : НТУ “ХПІ”, 2011. – № 56. – С. 29–33. – (Тематичний випуск “Автомобиле- і тракторобудування”).

Цзе, Ф. С. Механические колебания [Текст] / Ф. С. Цзе, И. Е. Морзе, Р. Т. Хинкл. – М. : Машиностроение, 1966. – 507 с.

Покровский, Г. И. Взрыв и его применение [Текст] / Г. И. Покровский. – М. : Воениздат, 1960. – 67 с.

Покровский, Г. И. Взрыв [Текст] / Г. И. Покровский. – Изд. 4. – М. : Надра, 1980. – 192 с.
Copyright (c) 2019 V. P. Pisarev

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР