DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2013/1/21/141195

Перспективы експериментального визначення балістичних елементів вистрела

O. M. Kriukov, V. H. Mudrik

Анотація


Проведений аналіз вимог до точності визначення балістичних елементів. Виявлено цілеположність визначення давності порохових газів в каналі стовбура виміру межподібних значень швидкості руху металевого елемента, розглянутого двома методами вирішення таких задач. Пропоновано в основу засобів виміру швидкості руху металевого елементу покласти оптичний дифференциальний доплеровський метод. Означені основні наукові завдання, рішення яких повинні були створити такий спосіб виміру.


Ключові слова


стрілецька зброя; елементи балістичного випалу; Допплерівський вимірювальний прилад

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Голомбовский, А. К. Теория и расчет автоматического оружия [Текст] / А. К. Голомбовский. – Пенза : ПВАИУ, 1973. – 492 с.

Кириллов, В. М. Основы устройства и проектирования стрелкового оружия [Текст] / В. М. Кириллов и др. – Пенза : ПВАИУ, 1963. – 342 с.

Серебряков, М. Е. Внутренняя баллистика [Текст] / М. Е. Серебряков. – М. : Оборониздат ГИОП, 1949. – 469 с.

Анипко, А. Б. Внутренняя баллистика ствольных систем при применении боеприпасов длительных сроков хранения [Текст] : монография / О. Б. Анипко, Ю. М. Бусяк. – Х. : Акад. ВВ МВД Украины, 2010. – 128 с.

Наказ про затвердження “Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів” від 16.03.2012 № 207 [Копія] / МВС України. – К.

Ермолова, С. И. Таблицы внутренней баллистики [Текст] / С. И. Ермолова, В. Е. Слухоцкий. – ч. 1. – М. : Воениздат, 1948. – 448 с.

Медведева, Н. П. Экспериментальная баллистика [Текст] : учеб. пособие / Н. П. Медведева. – Томск : Томский ун-т, 2006. – ч. 1. : Методы измерения давления. – 172 с.

Шкворников, П. Н. Экспериментальная баллистика. Приборы и методы баллистических измерений [Текст] / П. Н. Шкворников, Н. М. Платонов. – М. : Оборонгиз, 1953. – 392 с.

Ринкевичюс, Б. С. Лазерная анемометрия [Текст] / Б. С. Ринкевичюс. – М. : Энергия, 1976. – 159 с.

Ринкевичюс, Б. С. Методы лазерной доплеровской анемометрии [Текст] / Б. С. Ринкевичюс, Ю. Н. Дубнищев. – М. : Наука, 1982. – 304 с.
Copyright (c) 2020 O. M. Kriukov, V. H. Mudrik

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР