DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2013/1/21/141202

БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНА ОПТИМІЗАЦІЯ СКЛАДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ ЗА УМОВИ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ

О. О. Morozov

Анотація


Розглядається задача багатокритеріальної оптимізації складних організаційно-технічних систем за умови нечіткої вихідної інформації та пропонується узагальнений алгоритм розв’язування задач такого класу.


Ключові слова


багатокритеріальна оптимізація; складна організаційно-технічна система; невизначеність інформації

Повний текст:

PDF

Посилання


Многокритериальная оптимизация: математические аспекты [Текст] / Б. А. Березовский и др. – М. : Наука, 1989. – 128 с.

Дубов, Ю. А. Многокритериальные модели формирования и выбора вариантов системы [Текст] / Ю. А. Дубов, С. И. Травкин, В. М. Якимец. – М. : Наука, 1986. – 221 с.

Кофман, А. Введение в теорию нечетких множеств [Текст] / А. Кофман. – Пер. с франц. – М. : Радио и связь, 1982. – 423 с.

Орловский, С. А. Проблемы принятия решений при нечеткой исходной информации [Текст] / С. А. Орловский. – М. : Наука, 1981. – 203 с.

Зайченко, Ю. П. Исследование операций: нечеткая оптимизация [Текст] / Ю. П. Зайченко. – К. : Вища шк., 1991. – 191 с.

Кононенко, А. Ф. Принятие решений в условиях неопределенности [Текст] / А. Ф. Кононенко, А. Д. Халезов, В. В. Чумаков. – М. : ВЦ АН ССР, 1991. – 126 с.

Дилигенский, Н. В. Нечеткое моделирование и многокритериальная оптимизация производственных систем в условиях неопределенности: технология, экономика, экология [Текст] / Н. В. Дилигенский, Л. Г. Дымова, П. В. Севастьянов. - М. : Машиностроение-1, 2004. – 220 с.

Гретцер, Г. Общая теория решеток [Текст] / Г. Гретцер; под ред. Д. М. Смирнова. – Пер. с англ. – М. : Мир, 1981. – 456 с.
Copyright (c) 2021 О. О. Morozov

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР