DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2013/1/21/141222

ФОРМУВАННЯ ПІДХОДІВ ДО СИСТЕМИ ОЦІНЮВАННЯ УМОВ ЕКСПЛУАТАЦІЇ БРОНЕТЕХНІКИ ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕНННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТРАНСПОРТНОГО ПОТОКУ

R. І. Topchiy

Анотація


Розглянуто питання інтеграції теорії енергетичного підходу в систему оцінювання умов експлуатації бронетехніки під час виконання службово-бойових завдань та визначення показника “шум прискорення” БТР-60ПБ у бойових умовах експлуатації.


Ключові слова


бронемашина; умови експлуатації; службово-бойове завдання; шум прискорення; групи експлуатації

Повний текст:

PDF

Посилання


Иванов, О. Опыт создания и становления технического обеспечения внутренних войск [Текст] / О. Иванов // Зарубежное военное обозрение. – 2010. – № 10. – С. 46–61.

Бабков, Ф. Н. Дорожные условия и безопасность движения [Текст] / Ф. Н. Бабков. – М. : Транспорт, 1993. – 271 с.

Говорущенко, Н. Я. Основы управления автомобильным транспортом [Текст] / Н. Я. Говорущенко. – Х. : Вища шк. Изд-во при Харьк. ун-те, 1978. – 225 с.

Нормирование скоростей движения автотранспорта [Текст] / Н. Я. Говорущенко, М. А. Смеркус, В. Н. Назаров, Е. И. Хрущева // Автомобильный транспорт. – 1988. – № 2. – С. 13.

Дрю, Д. Теория транспортных потоков и управление ними [Текст] / Д. Дрю; пер. с англ. – М. : Транспорт, 1972. – 424 с.
Copyright (c) 2019 R. І. Topchiy

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР