DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2009/2/14/150472

ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ КОНСТРУКЦІЇ І ХАРАКТЕРИСТИК ПРУЖНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ПІДВІСКИ НА ВЛАСТИВОСТІ БОЙОВОЇ КОЛІСНОЇ МАШИНИ

V. P. Pisarev, А. P. Gorbunov

Анотація


Наведено результати попереднього оцінювання впливу конструкції і характеристик пружних елементів підвіски на максимально припустиму швидкість руху бойової колісної машини при подоланні поодинокої нерівності заданої величини за умови недопущення пробою підвіски.


Повний текст:

PDF

Посилання


Пісарєв В. П. Методологія та організація наукових досліджень: навч. посіб. / В. П. Пісарєв. – Х. : ВІВВ МВС України, 2006. – С. 44 – 47.

Гидропневматическая подвеска. А. с. СССР № 921891, кл. B 60 G 15/06. [Писарев В. П. (SU), Станчев С. Д. (BG)]. 23.04.82.

Пісарєв В. П. Особливості проектування легких броньованих колісних машин з горизонтально розташованими неметалевими пружними елементами / В. П. Пісарєв, А. П. Горбунов // Системи озброєння і військова техніка. – Вип. 3(19). – Х.: ХУПС, 2009. – С. 42 – 45.

Пісарєв В. П. Сучасна методологія прикладного оптимального проектування ходових частин транспортних засобів / В. П. Пісарєв, А. П. Горбунов // Зб. наук. пр. Акад. ВВ МВС України. – Вип. 2. – Х., 2008. – С. 19 – 24.

Теория, конструкция и расчет боевых колесных машин: ученик / В. И. Медведков и др. – М.: Издание академии БТВ, 1976. – C. 336 – 344.

Писарев В. П. Проэктирование ходовых систем быстроходных гусеничных машин: учеб. пособие / В. П. Писарев. – Х.: НТУ “ХПИ”, 2002. – С. 59 – 144, 208 – 216.
Copyright (c) 2021 V. P. Pisarev, А. P. Gorbunov

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР