DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2009/2/14/150474

ОСОБЛИВОСТІ МАНЕВРУВАННЯ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ НА ПРЯМОКУТНИХ ПЕРЕХРЕСТЯХ ДОРІГ РІЗНОЇ КАТЕГОРІЇ З УРАХУВАННЯМ ЗАДНЬОГО ЗВИСУ

V. P. Grekov, А. А. Piankov, О. V. Ivanchenko, S. E. Vyskrebentsev

Анотація


Запропоновано аналітичний метод визначення діаграми управління для транспортних агрегатів і створення математичного апарату, що дозволяє оцінювати маневреність транспортних агрегатів при розворотах на прямокутному перехресті доріг різної категорії.


Повний текст:

PDF

Посилання


Закин Я. Х. Маневреність автомобіля й автопоїзда / Я. Х. Закин. – М.: Транспорт, 1986

Короткий автомобільний довідник. – М. : Транспорт, 1982.

Лобас Л. Г. Механіка багатоланкових систем з коченням / Л. Г. Лобас. – К. : Наук. думка, 2000.
Copyright (c) 2019 V. P. Grekov, А. А. Piankov, О. V. Ivanchenko, S. E. Vyskrebentsev

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР