DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2009/2/14/150476

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ З ПЕРЕСЛІДУВАННЯ НАЗЕМНИХ РУХОМИХ ОБ’ЄКТІВ

М. О. Nikolaev

Анотація


Розглянуто деякі аспекти визначення місцезнаходження наземних рухомих об’єктів переслідування у процесі візуального та радіолокаційного спостереження у визначених районах.


Повний текст:

PDF

Посилання


Абчук В. А. Поиск объектов [Текст] / В. А. Абчук, В. Г. Суздаль. – М.: Советское радио, 1977. – 215 с.

Горбунов В. А. Эффективность обнаружения целей [Текст] / В. А. Горбунов. – М.: Воениздат, 1979. – 160 с.

Альсведе Р. Задачи поиска [Текст] / Р. Альсведе, И. Вегенер: пер. с нем. – М.: Мир, 1982. – 368 с.

Хеллман О. Введение в теорию оптимального поиска [Текст] / О. Хеллман: пер. с англ. – М.: Наука, 1985. – 246 с.

Ким Д. П. Методы поиска и преследования подвижных объектов [Текст] / Д. П. Ким. – М.: Наука, 1989. – 336 с.

Ніколаєв М. О. Оцінка ефективної ширини обстеження авіаційних пошукових магнітометрів [Текст] / М. О. Ніколаєв // Збірник наукових праць Харківського інституту льотчиків ВПС України. – Вип. 1. – Х.: ХІЛ ВПС, 1999. – 123 с.

Чхартишвили А. Г. Динамический поиск объектов. Геометрический взгляд на проблему [Текст] / А. Г. Чхартишвили, Е. В. Шикин // Фундаментальная и прикладная математика. – 1995. – Т. 1, вып. 4. – С. 827 – 862.

Абрамянц Т. Г. Об одной игровой задаче уклонения групповой цели в трехмерном пространстве [Текст] / Т. Г. Абрамянц, Е. П. Маслов, В. П. Яхно // Изв. РАН, ТиСУ. – 2005. – № 5. – С. 62 – 65.

Красильников Н. Н. Теория передачи и восприятия изображений. Теория передачи изображений и ее приложения [Текст] / Н. Н. Красильников. – М.: Радио и связь, 1986. – 248 с.

Иган Дж. Теория обнаружения сигналов и анализ рабочих характеристик [Текст] / Дж. Иган : пер. с англ. – М.: Наука, 1983. – 368 с.
Copyright (c) 2019 М. О. Nikolaev

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР