ЙМОВІРНІСНА МОДЕЛЬ БРОУНІВСЬКОГО РУХУ

Автор(и)

  • І. І. Sidorenko

DOI:

https://doi.org/10.33405/2409-7470/2009/2/14/150487

Анотація

Розглянуто можливість використання математичної моделі відомого фізичного явища для ефективного засвоєння формальних теорій.

Посилання

Лозова В. І Теоретичні основи виховання і навчання: навч. посібн / В. І. Лозова, Г. В. Троцко. – Х. : Ранок, 2002. – 398 с.

Максименко И. Г. Изучение педагогических факторов, детерминирующих учебную успешность студентов // Педагогіка і психологія, формування творчої особистості: проблеми і пошуки / И. Г. Максименко // Зб. наук. пр. – Київ-Запоріжжя: Запорізький інститут післядипломної освіти, 2003. – Вип. 27. – С. 138 – 144.

Поддубный К. И. О преподавании дисциплин математического цикла для студентов специальности “экономическая кибернетика” / К. И. Поддубный, В. Н. Трыкин : Матеріали регіональної науково-методичної конференції “Формування стратегії конкурентоспроможності освіти в регіоні” (жовт. 2004) / відп. ред. І. Л. Сазонець. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський національний університет, 2004. – С. 121 – 124.

Толкачов А. М. Загальна фізика. Модуль 1. Механіка. Модуль 2. Молекулярна фізика і термодинаміка: посіб. для самостійної роботи студентів / А. М. Толкачов, О. В. Третьяков. – Х. : Академія ВВ МВС України, 2007. – 165 с.

Мостселлер Ф. Пятьдесят занимательных вероятностных задач с решениями / Ф. Мостселлер. – М. : Наука, 1971. – 103 с.

Гихман И. И. Теория вероятностей и математическая статистика: учеб. / И. И. Гихман, А. В. Скороход, М. И. Ядренко. – 2-е изд., перераб. и доп. – К.: Вища шк., 1998. – 439 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті