DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2009/1/13/150666

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ МОДЕЛЮВАННЯ ВНУТРІШНЬОБАЛІСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ

О. М. Krukov, О. А. Alexandrov

Анотація


Проаналізовано можливості відомих методів визначення параметрів закону зміни тиску порохових газів. Обґрунтовано необхідність поєднання аналітичного моделювання внутрішньобалістичних процесів з експериментальним визначенням закону зміни тиску. Визначено напрями досліджень, спрямованих на створення спеціалізованих засобів вимірювання імпульсного тиску. 


Повний текст:

PDF

Посилання


Серебряков М. Е. Внутренняя баллистика / М. Е. Серебряков и др. – М. : Оборониздат ГИОП, 1949. – 673 с.

О. М. Крюков, О. А. Александров. Шляхи підвищення точності моделювання внутрішньобалістичних процесів

Збірник наукових праць Академії внутрішніх військ МВС України № 1 / 2009 р. 14

Голомбовский А. К. Теория и расчёт автоматического оружия / А. К. Голомбовский и др. – Пенза : ПВАИУ, 1973. – 493 с.

Кириллов В. М. Основы устройства и проектирования стрелкового оружия / В. М. Кириллов и др. – Пенза : ПВАИУ, 1963. – 342 с.

Таблицы внутренней баллистики. Часть 1. Давления. Второе издание – М. : ВИ МВС СССР, 1948. – 348 с.

Фрайден Дж. Современные датчики : справочник / Дж. Фрайден – М. : Техносфера, 2005. – 592 с.

Евтихиева Н. Н. Измерение электрических и неэлектрических величин : учеб. пособие для ВУЗов / Н. Н. Евтихиева и др. – М. : Энергоатомиздат, 1990. – 352 с.
Copyright (c) 2019 О. М. Krukov, О. А. Alexandrov

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР