DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2009/1/13/150668

ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ БІБЛІОТЕКИ

О. М. Salnikov, V. G. Maluk

Анотація


Розглянуто принципи і проблемні аспекти побудови автоматизованої бібліотечно-інформаційної системи.

Повний текст:

PDF

Посилання


Шейко В. Електронні бібліотеки в Україні: перспективи розвитку / В. Шейко // Бібліотечний вісник. – 2001. – № 5. – С. 31–34.

Пашкова В. С. Доступ до Iнтернету як бiблiотечна послуга : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http : //www.libr.dp.ua/about/Inet-oglyd.htm.

Вітенко В. І. Технологія створення електронної бібліотеки: підходи та перспективи : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http : //www.library.kr.ua/conference/vitenko.html.

Електронна енциклопедія “Wikipedia” : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http : // uk.wikipedia.org/wiki/Українські_онлайн-бібліотеки.

Лавренова О. А. На пути к электронной библиотеке / О. А. Лавренова // Науч. и техн. б-ки. – 2001. – № 2 – С. 85–90.

ГОСТ 7.1-84. Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления. – М. : Изд-во стандартов, 1984. – 77 с.

ДСТУ 3578-97. Формат для обміну бібліографічними даними на магнітних носіях. – К. : Держстандарт України, 1997. – 20 с.

Руководство по UNIMARC : руководство по применению международного коммуникативного формата UNIMARC / пер. с англ. авт. кол. под руководством А. И. Земскова, Я. Л. Шрайберга. – М. : ГПНТБ России, 1992. – 1320 с.

MARC for Archives and Manuscripts. The AMC Format by M.Sahli / SAA. – Chicago, 1985. – Updates 1987, 1992.

UNIMARC/AUTHORITIES. Международный коммуникативный формат UNIMARC для авторитетных/нормативных записей : пер. на рус. яз. – М. : ГПНТБ России, 1994. – 66 с.

Шарон Т. Электронные библиотеки в Интернете / Т. Шарон, А. Франк // Науч. и техн. б-ки. – 2001. – № 2 – С. 127–133.

Про обов’язковий примірник документів : закон України від 09.04.1999 р. № 595-XIV : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.rada.gov.ua.
Copyright (c) 2019 О. М. Salnikov, V. G. Maluk

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР