DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2009/1/13/150671

ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРУЖЕНОГО СТАНУ ОБОЛОНКОВИХ КОНСТРУКЦІЙ НА ОСНОВІ ПРИКЛАДНИХ ТЕОРІЙ

V. А. Sаlo

Анотація


Варіаційним чисельно-аналітичним RVR-методом розв’язано задачу визначення напруженого стану відповідальних елементів конструкцій, виконаних у вигляді навантажених внутрішнім тиском нетонких циліндричних оболонок. Ефективність методу показано на прикладах. Виконано аналіз і оцінку застосовності різних прикладних теорій оболонок. Обговорюється збіжність числових результатів.


Повний текст:

PDF

Посилання


Сало В. А. Краевые задачи статики оболочек с отверстиями / В. А. Сало. – Х. : НТУ (ХПИ), 2003. – 216 с.

Пикуль В. В. Прикладная механика деформируемого твердого тела / В. В. Пикуль. – М. : Наука, 1989. – 221 с.

Родионова В. А. Прикладная теория анизотропных пластин и оболочек / В. А. Родионова, Б. Ф. Титаев, К. Ф. Черных. – С Пб. : Изд-во С.-Петербург. ун-т, 1996. – 278 с.

Григоренко Я. М. Статика анизотропных оболочек с конечной сдвиговой жесткостью / Я. М. Григоренко, А. Т. Василенко, Г. П. Голуб. – К. : Наук. думка, 1987. – 216 с.

Нагди П. О теории тонких упругих оболочек / П. Нагди // Механика : сб. пер. иностр. статей. – М., 1959. – Т. 128, № 1. – С. 71–81.
Copyright (c) 2019 V. А. Sаlo

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР