DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2009/1/13/150681

АНАЛІЗ СТАТИКО-ДИНАМІЧНОГО СТАНУ ЕЛЕМЕНТІВ ТУРБОКОМПРЕСОРІВ ДВИГУНІВ

L. V. Avtonomova, V. І. Konokhov, S. О. Nazarenko

Анотація


Розглянуто метод чисельного аналізу статико-динамічного стану елементів турбокомпресорів двигунів. Наведено характерні картини розподілу інтенсивності напружень у полі відцентрових сил та інтенсивності напружень на власних формах коливань для коліс турбін.

Повний текст:

PDF

Посилання


Двигуни внутрішнього згоряння : сер. підруч. у 6 т. Т. 1. Розробка конструкцій форсованих двигунів наземних транспортних машин. / за ред. А. П. Марченка, А. Ф. Шеховцова – Х. : Вид. центр НТУ “ХПІ”, 2004.

Механика связанных полей в элементах конструкций : в 5 т. / под общ. ред. А. Н. Гузя. – К. : Наук. думка, 1987–1989.

Назаренко С. А. Анализ чувствительности конструкций при воздействии физических полей различной природы / С. А. Назаренко // Вестн. НТУ “ХПИ”. – 2006. – № 32. – С. 119–122.
Copyright (c) 2021 L. V. Avtonomova, V. І. Konokhov, S. О. Nazarenko

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР