DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2009/1/13/150684

ЗАСТОСУВАННЯ ЧИСЛОВИХ ПОСЛІДОВНОСТЕЙ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ПРИПУЩЕННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ ІНДУКЦІЇ

І. І. Sidorenko

Анотація


Розглянуто метод отримання припущення індукції на основі властивостей числових послідовностей.

Повний текст:

PDF

Посилання


Завало С. Т. Алгебра і теорія чисел / С. Т. Завало, С. С. Левищенко, В. В. Пилаєв., І. О. Рокицький. – К. : Вища шк. 1986. – 263 с.

Ильин В. А. Основы математического анализа / В. А. Ильин, Э. Г. Поздняк. – М. : Наука, 1965. – 572 с.

Пискунов Н. С. Дифференциальное и интегральное исчисления / Н. С. Пискунов. – Т. ІІ. – М. : Наука, 1993. – 560 с.

Шунда Н. М. Практикум з математичного аналізу / Н. М. Шунда, А. А. Томусяк. – К. : Вища шк., 1993. – 375 с.
Copyright (c) 2019 І. І. Sidorenko

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР