DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2010/2/16/150687

ПІДВИЩЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ ДУЛЬНОЇ ШВИДКОСТІ ПОРАЖАЮЧИХ ЕЛЕМЕНТІВ КІНЕТИЧНОЇ ЗБРОЇ НЕСМЕРТЕЛЬНОЇ ДІЇ

О. І. Bilenko, V. V. Pashchenko

Анотація


Висвітлено проблему забезпечення заданої дульної швидкості поражаючих елементів для кінетичної зброї несмертельної дії. Запропоновано спосіб підвищення стабільності дульної швидкості поражаючих елементів, не пов’язаний зі звуженням допусків на виготовлення елементів спорядження патронів.


Повний текст:

PDF

Посилання


Біленко О. І. Гладкоствольна зброя нелетальної дії для сил охорони правопорядку / О. І. Біленко, В. В. Пащенко // Наукове забезпечення службово-бойової діяльності внутрішніх військ МВС України: зб. тез доп. наук.-практ. конф. – Х. : Акад. ВВ МВС України, 2010. – С. 41 – 43.

Кутовой С. Г. Арсенал для ”войны на асфальте” [Электронный ресурс] / С. Г. Кутовой // Вокруг света. – 2010. – № 9. – С. 52. – Режим доступа: .

Оружие нелетального действия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 17.02.204. .

Кирилов В. М. Основания устройства и проектирования стрелкового оружия / В. М. Кирилов. – Пенза, 1963. – 343 с.

Зеркалов Д. В. Защита: хрестоматия / Д. В. Зеркалов. – К. : Наук. світ, 2008. – 156 с. – (Безопасность бизнеса: в 4 кн.; кн. 4).

Пистолет для стрельбы патронами с эластичной пулей ”Форт-12Р”, ”Форт-17Р”. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 10.11.2010. .

Собакар І. С. Аеродинамічні аспекти криміналістичного дослідження уражаючих елементів патронів травматичної (несмертельної) дії [науково-дослідна робота] / І. С. Собакар, О. В. Коломійцев, С. М. Ларьков. – Х., 2010. – 136 с. – № держреєстрацiї 0109U001204.

Біленко О. І. Вплив параметрів заряджання на початкову швидкість кулі / О. І. Біленко, В. В. Афанасьєв // Вестник национального технического университета ”ХПИ”. – Х. : НТУ ”ХПІ”, 2007. – № 11. – С. 33–37.

Серебряков М. Е. Внутренняя баллистика ствольных систем и пороховых ракет / М. Е. Серебряков. – М. : Оборонгиз, 1962. – 703 с.

Методика статистической обработки эмпирических данных [РТМ 44-62 / ред. Чертов Г. И. и др.] – М. : Изд-во стандартов, 1966. – 100 с.

Попов В. Л. Судебно-медицинская баллистика / В. Л. Попов, В. Б. Шигеев, Л. Е. Кузнецов. – С Пб. : Гипократ, 2002. – 656 с.

Орлов Б. В. Устройство и проектирование стволов артиллерийских орудий / Б. В. Орлов, Э. К. Ларман, В. Г. Маликов. – М. : Машиностроение, 1976. – 432 с.
Copyright (c) 2019 О. І. Bilenko, V. V. Pashchenko

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР