DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2010/2/16/150700

СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ПОХИБКИ ЗАСОБУ ВИМІРЮВАННЯ КУТА У ГОРИЗОНТАЛЬНІЙ ПЛОЩИНІ В ПОЛЬОВИХ УМОВАХ

S. О. Tyshko, О. Ye. Zabula

Анотація


Запропоновано спосіб контролю похибки засобів вимірювання кута у горизонтальній площині з використанням опосередкованих методів вимірювання та їх подальшого застосування на основі мажоритарного способу прийняття рішення.


Повний текст:

PDF

Посилання


Савин С. К. Достоверность контроля сложных радиоэлектронных систем летательных аппаратов / С. К. Савин, А. А. Никитин, В. И. Кравченко. – М. : Машиностроение, 1984. – 166 с.

Сычев Е. И. Влияние точности и объема измерений на качество диагностирования технических систем / Е. И. Сычев // Измерительная техника. – 1982. – № 7. – С.14 – 17.

Таланчук П. М. Основы теории проектирования измерительных приборов / П. М. Таланчук, В. Т. Рущенко. – К. : Вища шк., 1989. – 454 с.
Copyright (c) 2019 S. О. Tyshko, О. Ye. Zabula

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР