DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2010/1/15/150719

МОЖЛИВІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТЕОРНОГО РАДІОЗВ’ЯЗКУ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК

М. О. Nikolaev

Анотація


Розглянуто специфічні особливості метеорного радіозв’язку, наведено дані щодо його сучасного використання в інших країнах, визначено області ефективного застосування та принципові можливості метеорних радіоканалів для виконання завдань внутрішніх військ


Повний текст:

PDF

Посилання


Метеорная радиосвязь на ультракоротких волнах [Текст] : сб. статей / под ред. д. т. н. проф. А. Н. Казанцева – М. : Изд-во иностр. лит., 1961. – 287 с.

Печилина Г. Метеорный след как средство извлечения прибыли [Текст] / Г. Печилина // Газета “Коммерсантъ”. – 1995. – № 39 (757).

Дистанционные методы и средства исследования процессов в атмосфере Земли. – Х. : ХНУРЭ, 2002. – 416 с.

Титков С. Б. Технические предложения по использованию метеорной связи [Текст] / С. Б. Титков // Информационно-методический журнал “Защита информации. Инсайд”. – 2006. – № 3.

Ніколаєв М. О. Особливості метеорного радіозв’язку та можливість його застосування для рішення задач внутрішніх військ [Текст] / М. О. Ніколаєв // Наукове забезпечення службово-бойової діяльності внутрішніх військ МВС України : зб. тез доп. наук.-практ. конф., 9 – 10 квіт. 2009 р. – Х. : Акад. ВВ МВС України, 2009. – С. 37 – 39. 6. Шиян В. Д. “Чорні нафтовики” – новий вид організованої злочинності на об’єктах паливоенергетичного комплексу України та його проблеми [Текст] / В. Д. Шиян // Бизнес и безопасность. – 2006. – № 2. – С. 11–15.
Copyright (c) 2020 М. О. Nikolaev

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР