DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2010/1/15/150723

ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОГО ПЛАНУ ВІДНОВЛЕННЯ ЗВ’ЯЗНОСТІ ЗРУЙНОВАНОЇ МЕРЕЖІ ЗВ’ЯЗКУ НА ОСНОВІ СИНТЕЗУ МІНІМАЛЬНОГО ПОКРИВНОГО ДЕРЕВА ДОВІЛЬНОЇ ГРУПИ ВЕРШИН ЗВ’ЯЗНОГО ГРАФА

V. М. Bacamut

Анотація


Розглянуто метод побудови на довільній множині вершин початкового однокомпонентного графа мінімального покривного дерева, що дозволяє мінімізувати витрати відновлювальних робіт на зруйнованому мережевому об’єкті.

Повний текст:

PDF

Посилання


Берж К. Теория графов и ее применение: пер. с фр. / К. Берж; под ред. И. В. Вайнштейна. – М. : ИИЛ, 1962. – 319 с.

Кристофидес Н. Теория графов. Алгоритмический подход / Н. Кристофидес. – М. : Мир, 1978. – 432 с.

Липский В. Комбинаторика для программистов: пер. с пол. / В. Липский. – М. : Мир, 1988. – 213 с.

Форд Л. Р. Потоки в сетях / Л. Р. Форд, Д. Р. Фалкерсон. – М. : Мир, 1966. – 276 с. 5. Прим Р. К. Кратчайшие связывающие сети и некоторые обобщения / Р. К. Прим // Кибернетический сборник. – Вып. 2. – М. : ИИЛ, 1961. – С. 95–107.
Copyright (c) 2021 V. М. Bacamut

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР