DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2010/1/15/150724

АНАЛІЗ СТАТИКО-ДИНАМІЧНИХ НЕЛІНІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ЕЛЕМЕНТАХ СТРУКТУРНО ЗВ’ЯЗАНИХ СИСТЕМ

S. І. Маrusеnkо, S. О. Nazarenko, Е. А. Simson

Анотація


Розглядаються проблемні питання розроблення математичних моделей елементів машин з урахуванням реального характеру зовнішнього навантаження різної фізичної природи. Розроблено методи аналізу послідовно зв’язаних, сильно зв’язаних, слабо зв’язаних мультифізичних просторових скінченноелементних моделей елементів машин з високим ступенем геометричної і фізичної інформативності, які орієнтовані на великі розмірності векторів змінних стану та проектування. Наведено приклади застосування математичного апарату.


Повний текст:

PDF

Посилання


Piegl L. A. Ten challenges in computer-aided design / L. A. Piegl // Computer-aided design. – 2005. – № 37. – p. 461– 470.

Механика связанных полей в элементах конструкций: в 5 т. / под общ. ред. А. Н. Гузя. – К. : Наук. думка, 1987 – 1989.

Електронний ресурс. Режим доступу: http:// www.cimdata.com/.

Кунву Ли. Основы САПР (CAD/CAM/CAE) / Ли Кунву. – С Пб. : Питер, 2004. – 560 с.

Назаренко С. А. Анализ чувствительности конечномерных и континуальных моделей структурно связанных систем / С. А. Назаренко // Вестник НТУ “ХПИ”. – 2007. – № 22. – С. 127 – 131.

Збірник наукових праць Академії внутрішніх військ МВС України Вип. 1 (15) / 2010 р.

Крылов Н. М. Приложение методов нелинейной механики к теории стационарных колебаний / Н. М. Крылов, Н. Н. Боголюбов. – К. : Изд. АН УССР, 1934. – 142 с. 7. Пановко Я. Г. Основы прикладной теории колебаний и удара / Я. Г. Пановко. – Л. : Машиностроение, 1976. – 320 с. 8. Писаренко Г. С. Колебания механических систем с учетом несовершенной упругости материалов / Г. С. Писаренко. – К. : Наук. думка, 1979. – 379 с.

Боголюбов Н. Н. Асимптотические методы в теории нелинейных колебаний / Н. Н. Боголюбов, Ю. А. Митропольский. – М. : Наука, 1974. – 503 с.

Allik H. Finite Element for Piezoelectric Vibration / H. Allik, J. R. Hughes // International Journal Numerical Methods of Engineering. – 1970. – № 2. – p. 151 – 157.

Щемелинин Д. А. Проблемы моделирования механических и тепловых процессов в блоках и печатных платах электронных приборов и пути их решения на основе 3D моделей / Д. А. Щемелинин // Объединенный научный журнал. Российское агентство научной печати. – 2007. – № 17 (205). – С. 57 – 65.
Copyright (c) 2019 S. І. Маrusеnkо, S. О. Nazarenko, Е. А. Simson

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР