DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2010/1/15/150726

ВИЗНАЧЕННЯ ФУНКЦІЙ ІМОВІРНОСТЕЙ СТАНІВ РУХОМОГО АГРЕГАТА

Yu. А. Oleinik, V. А. Borodavka, О. V. Ivanchenko

Анотація


Розглянуто приклади практичних рішень рівнянь ймовірностей трьох станів рухомого агрегату: марш, перебування на позиції, ураження. Рішення представлені у вигляді графіків залежності ймовірностей трьох станів від часу, що наочно показує можливості моделювання, прогнозування та аналізу застосування рухомого агрегату.


Повний текст:

PDF

Посилання


Вентцель Е. С. Теория вероятностей / Е. С. Вентцель . – М. : Высш. шк., 2001. – 575 с.

Вентцель Е. С. Исследование операций / Е. С. Вентцель. – М. : Сов. радио, 1972. – 551 с.

Потапов А. Тактика антитеррора / А. Потапов. – М. : ФАИР, 2008. – 480 с.

Потапов П. П. Борьба с НВФ. СССР, Россия, НАТО в локальных войнах / П. П. Потапов. – Мн. : Соврем. шк., 2010. – 352 с.

Потапов П. П. НВФ. Боевые действия на Кавказе / П. П. Потапов. – Мн. : Соврем. шк., 2010. – 288 с.
Copyright (c) 2021 Yu. А. Oleinik, V. А. Borodavka, О. V. Ivanchenko

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР