РОЗРАХУНОК НА МІЦНІСТЬ І ЖОРСТКІСТЬ ПРУЖНИХ ЕЛЕМЕНТІВ КОНСТРУКЦІЙ ІЗ СУЧАСНИХ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ

Автор(и)

  • V. А. Salo

DOI:

https://doi.org/10.33405/2409-7470/2010/1/15/150728

Анотація

Запропоновано варіаційний підхід до визначення напружено-деформованого стану відповідальних елементів конструкцій із сучасних матеріалів. Чисельно-аналітичний RVR-метод, що використовується в роботі, ґрунтується на варіаційному принципі Рейсснера, методі І. Н. Векуа, теорії R-функцій та загальних рівняннях тривимірної теорії пружності. Ефективність методу показана на чисельних прикладах.

Посилання

Васильев В. В. Композиционные материалы: моногр. / В. В. Васильев, В. Д. Протасов, В. В. Болотин. – М. : Машиностроение, 1990. – 512 с.

Карпов Я. С. Механика композиционных материалов: моногр. / Я. С. Карпов. – Х. : НАКУ им. Н. Е. Жуковского “ХАИ”, 2001. – 122 с.

Сало В. А. Краевые задачи статики оболочек с отверстиями: моногр. / В. А. Сало. – Х. : НТУ “ХПИ”, 2003. – 216 с.

Григоренко Я. М. Задачи теории упругости неоднородных тел: моногр. / Я. М. Григоренко, А. Т. Василенко, Н. Д. Панкратова. – К. : Наук. думка, 1991. – 216 с.

Жгенти В. С. К исследованию напряженного состояния изотропных толстостенных оболочек неоднородной структуры / В. С. Жгенти // Прикл. механика. – К., 1991. – Т. 27, № 5. – С. 37–44.

Хома И. Ю. Напряженное состояние неоднородной трансверсально-изотропной сферической оболочки с круговой полостью при нелинейно изменяющихся касательных напряжениях / И. Ю. Хома // Прикл. механика. – К., 1996. – Т. 32, № 12. – С. 55–63.

Плевако В. П. Общие решения в задачах теории упругости неоднородных сред: моногр. / В. П. Плевако. – Х. : Основа, 1997. – 160 с.

Сало В. А. О концентрации напряжений около отверстия в упругой сферической оболочке / В. А. Сало // Сб. науч. тр. Нац. аэрокосм. ун-та им. Н. Е. Жуковского. – Х. : НАКУ им. Н. Е. Жуковского “ХАИ”, 2004. – Вып. 37 (2). – С. 66–72.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті