DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2011/1/17/151346

Аналіз задач балістичного проектування кінетичної зброї не смертельної дії

О. І. Bilenko, V. V. Paschenko

Анотація


Висвітлено проблему непридатності існуючих методів внутрішньої балістики для розяснення задач балістичного проектування кінетичної зброї не смертельної дії


Посилання


Кирилов В. М. Основания устройства и проектирования стрелкового оружия / В. М. Кирилов. – Пенза. – 1963. – 343 с.

Біленко О. І. Гладкоствольна зброя нелетальної дії для сил охорони правопорядку / О. І. Біленко, В. В. Пащенко // Наукове забезпечення службово-бойової діяльності внутрішніх військ МВС України: зб. тез доп. наук.-практ. конф.– Х. : Акад. ВВ МВС України, 2010. – С. 41 – 43.

Кутовой С. Г. Арсенал для ”войны на асфальте” [Электронный ресурс] / Кутовой С. Г. // Вокруг света. – 2010. – № 9. – С. 52. – Режим доступа: http://www.vokrugsveta.ru/telegraph/technics/551.

Біленко О. І. Підвищення стабільності дульної швидкості поражаючих елементів кінетичної зброї несмертельної дії / О. І. Біленко, В. В. Пащенко // Збірник наукових праць Академії внутрішніх військ МВС України. – Х. : Акад. ВВ МВС України, 2010. – № 2. – С. 5–10.

Попов В. Л. Судебно-медицинская баллистика / В. Л. Попов, В. Б. Шигеев, Л. Е. Кузнецов. – С Пб. : Гипократ, 2002. – 656 с.

Собакар І. С. Аеродинамічні аспекти криміналістичного дослідження уражаючих елементів патронів травматичної (несмертельної) дії [науково-дослідна робота] / І. С. Собакар, О. В. Коломійцев, С. М. Ларьков. – Х., 2010. – 136 с. – № держреєстрацiї 0109U001204.

ООО НПП “ЭКОЛОГ” [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 17.02.2011. http://www.teren.net.ua.

Данилин Г. А. Основы проектирования патронов к стрелковому оружию / Г. А. Данилин, В. П. Огородников, А. Б. Заволокин. – С Пб. : БГТУ, 2005. – 374 с.

Дроздов Н. Ф. Решение задач внутренней баллистики для бездымного пороха трубчатой формы / Н. Ф. Дроздов. – М. : Артакадемия, 1941. – 122 с.

Серебряков М. Е. Внутренняя баллистика / М. Е. Серебряков. – М. : Оборонгиз, 1949. – 671 с.

Проектирование ракетных и ствольных систем / Б. В. Орлов, Ю. И. Топчеев, В. Ф. Устинов и др. – М. : Машиностроение, 1974. – 828 с.

Серебряков М. Е. Внутренняя баллистика ствольных систем и пороховых ракет / М. Е. Серебряков. – М. : Оборонгиз, 1962. – 703 с.

Орлов Б. В. Устройство и проектирование стволов артиллерийских орудий / Б. В. Орлов, Э. К. Ларман, В. Г. Маликов. – М. : Машиностроение, 1976. – 432 с.

Оппоков Г. В. Внутренняя баллистика / Г. В. Оппоков, М. Е. Серебряков, К. К. Гретен. – М. : Оборонгиз, 1939. – 593 с.

Вентцель Д. А. Внутренняя баллистика / Д. А. Вентцель. – М. : ВВИА им. Жуковского, 1948. – 415 с.

Приходько И. М. Расчет начальной скорости пули автоматического стрелкового оружия с учетом теплового состояния ствола и потерь тепла на его нагрев / И. М. Приходько, А. И. Биленко // Інтегровані технології та енергозбереження. – Х. : НТУ “ХПІ”, 2002. – № 3. – С. 30–35.

Приходько И. М. Влияние давления форсирования на баллистические характеристики оружия / И. М. Приходько, А. И. Биленко, Д. С. Баулин // Вестник Национального технического университета ХПИ. – Х. : НТУ “ХПІ”, 2002. – № 9. – С. 44–46.

Біленко О. І. Вплив параметрів заряджання на початкову швидкість кулі / О. І. Біленко, В. В. Афанасьєв // Вестник национального технического университета “ХПИ”. – Х. : НТУ “ХПІ”, 2007. – № 11. – С. 33–37.

Вентцель Д. А. Внешняя баллистика : в 3 ч. / Д. А. Вентцель, Я. М. Шапиро. – М. : Оборонгиз, 1939. – Ч. 2. – 264 с.
Copyright (c) 2021 О. І. Bilenko, V. V. Paschenko

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР