DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2008/1/11/153590

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ БЛОЧНОЇ БАГАТОЯРУСНОЇ ЗАГОРОДЖУВАЛЬНОЇ ПЕРЕШКОДИ ПРИ МОДЕЛЮВАННІ ПРОЦЕСУ ПРИПИНЕННЯ ПОРУШЕНЬ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ

А. V. Kovtun, О. V. Ivanchenko, О. І. Shapovalov

Анотація


Наведено результати експериментальних досліджень залежності максимальної сили сухого тертя покою між елементами блочної багатоярусної загороджувальної перешкоди від ступеня їх наповнення рідиною.


Повний текст:

PDF

Посилання


Корниенко М.В. Деятельность органов внутренних дел по обеспечению правопорядка при осложнении оперативной обстановки / М. В. Корниенко. – М.: Моск. ин-т МВД России, 2002. – С. 74.

Назаретян А.П. Агрессивная толпа / А. П. Назаретян. – М.: Высш. шк., 2003. – С. 21.

Хараберюш І.Ф. Спеціальна техніка в органах внутрішніх справ / І.Ф. Хараберюш. – Д.: Донец. ін-т внутрішніх справ, 2001. – С. 17.

Крестов А. Ликвидация массовых беспорядков / А. Крестов // Войск. вестн. – М., 2006. – № 3. – С. 11.

Службово-бойова діяльність частин (з’єднань) внутрішніх військ з охорони громадського порядку: навч. посіб. / І.О. Томкін, В.М. Клачко, В.В. Гриньков, В.І. Тробюк. – Х.: Вид-во НАПВУ, 1999. – С. 134.

Шаповалов О.І. Застосування пустотілих з’єднувальних блоків під час припинення масових заворушень / О. І. Шаповалов, А. О. Іванченко // Вестн. – Х.: Нац. техн. ун-т, 2007. – № 42. – С. 45.

Заявка про видачу патенту на винахід, МПК F 41 H 11/00. Захисна загороджувальна перешкода / А. В. Ковтун, О. І. Шаповалов, А. О. Іванченко (Україна). – № а200700679; заявл. 22.01.2007 р.
Copyright (c) 2020 А. V. Kovtun, О. V. Ivanchenko, О. І. Shapovalov

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР