DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2008/1/11/153593

ДО ПИТАННЯ ЩОДО РОЗРАХУНКУ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ТРИШКІВНОЇ ПАСОВОЇ ПЕРЕДАЧІ З НАТЯЖНИМ РОЛИКОМ

P. І. Litovchenko

Анотація


Наведено комплекс математичних залежностей та алгоритм розрахунку геометричних параметрів типової тришківної пасової передачі з натяжним роликом. Запропоновано комп’ютерну програму для реалізації розробленої методики й алгоритму розрахунку.


Повний текст:

PDF

Посилання


Мартынов В. К. Геометрический расчет ременных передач с натяжным роликом / В.К. Мартынов, М. А. Надольский // Изв. вузов. Машиностроение. – 1997. − № 10. − 12. – С. 26 – 28.

Буланов Э. А. К расчету угла обхвата / Э. А. Буланов // Изв. вузов. Машиностроение. − 1994. − № 10 −12. − С. 28 – 32.

Літовченко П. І. Визначення кутів обхвату шківів пасової передачі з трьома шківами / П. І. Літовченко, С. І. Сищук // Зб. наук. пр. Акад. ВВ МВС України. – Х., Вип. 1−2 (5−6). – 2005. – С. 108 −111.

Литовченко П. И. К расчету геометрических параметров ременной передачи с тремя шкивами / П. И. Литовченко // Вопр. проектирования и производства летательных аппаратов: сб. науч. тр. Нац. аэрокосм. ун-та им. Н.Е. Жуковского “ХАИ”. – Вып. 1(44). − Х., 2006. − С.131 − 136.
Copyright (c) 2021 P. І. Litovchenko

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР