DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2008/2/12/153609

СУЧАСНА МЕТОДОЛОГІЯ ПРИКЛАДНОГО ОПТИМАЛЬНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ХОДОВИХ ЧАСТИН ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

V. P. Pisarev, A. P. Gorbunov

Анотація


Розглянуто характерні проблемні питання, що виникають при створенні та модернізації складних механічних  систем.


Повний текст:

PDF

Посилання


Писарев В. П. Устойчивость гусеничного движителя быстроходного транспортного средства / В. П. Писарев. – Х.: ХГПУ, 1997. – С. 61–69.

Пісарєв В.П. Перспективи модернізації ходової системи броньованих колісних машин / В. П. Пісарєв, О. А. Бутов // Зб. наук. пр. Акад. внутрішніх військ МВС України. – Вип. 1 (1). – Х. : Акад. внутрішніх військ МВС України, 2003. – С. 4–5.

Пісарєв В. П. Динамічне навантаження елементів конструкції ходової частини багатовісних колісних машин високої прохідності / В. П. Пісарєв // Зб. наук. пр. Акад. внутрішніх військ МВС України. – Вип. 1 – 2 (7 – 8). – Х. : Акад. внутрішніх військ МВС України, 2006. – С. 12–15.

Ротенберг Р. В. Подвеска автомобіля / Р.В. Ротенберг. М. : Машиностроение, 1972. – С. 51–54.

Хог Э. Прикладное оптимальное проектирование. Механические системы и конструкции : Пер. с англ. / Э. Хог, Я. Арора. – М. : Мир, 1983. – 478 с.
Copyright (c) 2019 V. P. Pisarev, A. P. Gorbunov

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР