DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2008/2/12/153611

ПІДХОДИ ДО РОЗРОБЛЕННЯ АЛГОРИТМІВ ІНТЕРАКТИВНИХ СИСТЕМ ОЦІНЮВАННЯ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

М. О. Nikolayev, S. V. Belay, S. А. Babak

Анотація


Розглянуто варіанти побудови алгоритмів аналізу вихідних даних в інтерактивних системах оцінки науково-дослідної діяльності суб’єктів наукової роботи.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бруслиловский Б. Я. Математические модели в прогнозировании и организации науки / Б. Я. Брусиловский. – К. : Наукова Думка, 1975 – 232 с.

Яблонский А. И. Математические модели в исследовании науки / А. И. Яблонский. – М. : Наука, 1986. – 352 с.

Хайтун С. Д. Проблемы количественного анализа науки / С. Д. Хайтун. – М. : Наука, 1989. –280 с.

Мазурова И. К. Анализ эффективности научно-исследовательской деятельности ВУЗов / И. К. Мазурова, Ю. Л. Скляр // Направление совершенствования системы управления научно-исследовательской деятельности ВУЗов : сб. науч. тр. – М. : НИИВШ, 1989. – 173 с.

Зиновьев Л. Е. Основные направления работ по совершенствованию организации научных исследований в ВУЗах / Л. Е. Зиновьев, Н. С. Вашлаева // Направление совершенствования системы управления научно-исследовательской деятельности ВУЗов : сб. научн. тр. – М. : НИИВШ, 1989. – 173 с.

Таранинов Ю. Б. Проблемы оценки результатов научной деятельности / Ю.Б. Таранинов // Социальная динамика современной науки. – М. : Наука, 1995. – С. 71–105.

Бєлай С. В. Проблеми оцінки науково-дослідної діяльності суб’єктів наукової роботи у вищих навчальних закладах / С. В. Бєлай // Гуманізація навчально-виховного процесу : зб. наук. пр. – Вип. ХХІХ. – Слов’янськ : Вид. центр СДПУ, 2006. – С. 3–9.

Розробка методики оцінки науково-дослідної діяльності суб’єктів наукової роботи у вищому навчальному закладі: звіт про НДР (шифр – “Оцінка”) 25.10.05 / Військовий інститут внутрішніх військ МВС України ; кер. М.О. Ніколаєв; викон. : С. В. Бєлай, С. А. Бабак, В. М. Захаров. – Х., 2005. – 72 с. – Інв. № 5.

Ніколаєв М. О. Основні результати розробки пропозицій по оцінці результатів науково-дослідної діяльності суб’єктів наукової роботи / М. О. Ніколаєв, С. В. Бєлай // Внутрішні війська МВС України на етапі реформування та розбудови : зб. тез доп. наук.-практ. конф., 27 – 28 лютого 2007 р. – Х. : Акад. ВВ МВС України, 2007. – С. 153.

Оцінка науково-дослідної діяльності суб’єктів наукової роботи у вищому навчальному закладі : звіт про НДР шифр – “Оцінка-2”) 24.05.07 / Академія внутрішніх військ МВС України; кер. М. О. Ніколаєв ; викон. : С. В. Бєлай, С. А. Бабак, В. М. Захаров, О. Д. Черкашин, М. М. Медвідь. – Х., 2007. – 58 с. – Інв. № 21.

Бешелев С. Д. Экспертные оценки / С. Д. Бешелев, Ф. Г. Гурвич. – М. : Наука, 1973. – 157 с.

Ніколаєв М. О. Особливості прогнозування науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт у внутрішніх військах / М. О. Ніколаєв // Честь і закон. – Х. : Акад. ВВ МВС України, 2004. – № 1. – С. 49–52.

Кульбак С. Теория информации и статистика : пер. с англ. / С. Кульбак. – М. : Наука, 1967. – 408 с.

Ту Дж. Принципы распознавания образов / Дж. Ту, Р. Гонсалес. – М. : Мир, 1978. – 412 с.

Купер Дж. Вероятностные методы анализа сигналов и систем: пер. с англ. / Дж. Купер, К. Макгиллем. – М. : Мир, 1989. – 376 с.

Катковник В. Я. Линейные оценки и стохастические задачи оптимизации (метод параметрических операторов усреднения) / В. Я. Катковник. – М. : Наука, 1976. – 488 с.

Плюта В. Сравнительный многомерный анализ в экономических исследованиях. Методы таксономии и факторного анализа / В. Плюта ; пер. с польск. В. В. Иванова; науч. ред. В. М. Жуковской. – М. : Статистика, 1980. – 151 с.

Городнов В. П. Проблеми оцінювання ефективності службово-бойової діяльності частин і підрозділів внутрішніх військ та принципи їх вирішення / В. П. Городнов, В.І. Воробйов, О. І. Цис // Честь і закон. – Х. : Акад. ВВ МВС України, 2007. – Вип 1. – С. 10–16.

Саати Т. Аналитическое планирование. Организация систем : пер. с англ. / Т. Саати, К. Кернс. – М. : Радио и связь, 1991. – 224 с.

Таха Х. Введение в исследование операцій : в 2 кн. / Х. Таха. – М. : Мир, 1985. – 164 с.
Copyright (c) 2019 М. О. Nikolayev, S. V. Belay, S. А. Babak

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР