DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2008/2/12/153613

АУДІЮВАННЯ ЯК ОДИН ІЗ ВИДІВ РОБОТИ НА ЗАНЯТТІ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

L. М. Karabanova

Анотація


Розглянуто процес навчання студентів навикам аудіювання, найбільш складні його аспекти, яку допомогу в цьому може надати викладач, оскільки навчання аудіюванню є проблемою як для викладача, так і для студентів.


Повний текст:

PDF

Посилання


Гальскова Н. Д. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и методика / Н. Д. Галькова, Н. И. Гез. – М : Высшая школа, 2004. – 382 с.

Кокоза Т. Д. Обучение аудированию на младших курсах языковых вузов как условие повышения качества специальной подготовки будущих учителей иностранного языка / Т. Д. Кокоза // Іноземні мови. – 2004. – № 4 – 87 с.

Леонтьев А. А. Общая методика обучения иностранным языкам: хрестоматия / А. А. Леонтьев. – М : Русский язык, 1991. – 398 с.

Harmer J. The practice of English language teaching / J. Harner. – Longman publishing, 1991. – 460 р.
Copyright (c) 2021 L. М. Karabanova

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР