МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ БАЛІСТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗРАЗКА СТРІЛЕЦЬКОЇ ЗБРОЇ СИЛ БЕЗПЕКИ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕЧНОСТІ ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33405/2409-7470/2018/2/32/155168

Ключові слова:

стрілецька зброя, безпечність застосування зброї, прицільна відстань, забійна дія, питома енергія кулі, кінетична енергія кулі, сили безпеки

Анотація

Показано, що надмірні значення основних характеристик стрілецької зброї сил безпеки знижують безпечність її застосування по відношенню до сторонніх осіб. Встановлено, що дієвими шляхами підвищення безпечності застосування зброї є зниження енергетичних характеристик кулі до мінімально достатніх та максимальне скорочення відстані, на якій вона зберігає забійну дію. Розроблено методику визначення балістичних характеристик зразка стрілецької зброї, які одночасно забезпечують достатні для забійної дії кінетичну та питому енергії кулі на відстанях до прицільної включно та мінімальну дальність забійної дії кулі на відстанях, що перевищують прицільну.

Посилання

Біленко, О. І. Шляхи підвищення безпечності застосування стрілецької зброї силами охорони правопорядку [Текст] / О. І. Біленко, О. О. Кириченко // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2014. – № 2/3 (68). – С. 35–39.

Біленко, О. І. Зброя несмертельної дії для військових формувань та правоохоронних органів [Текст] / О. І. Біленко, В. В. Пащенко // Збірник наукових праць НАПСУ. – Хмельницький : НАПСУ, 2010. – № 54. – С. 47 – 50.

Попов, В. Л. Судебно-медицинская баллистика [Текст] / В. Л. Попов, В. Б. Шигеев, Л. Е. Кузнецов. – Санкт-Петербург : Гипократ, 2002. – 656 с.

Кирилов, В. М. Патроны стрелкового оружия [Текст] / В. М. Кирилов, В. М. Сабельников. – Москва : ЦНИИ информации, 1980. – 372 с.

Наставление по стрелковому делу. Основы стрельбы из стрелкового оружия [Текст]. – Москва : Воениздат, 1985. – 640 с.

Пеньков, В. І. Сучасні зразки озброєння та військової техніки військових формувань України [Текст] : довідник / В. І. Пеньков, С. А. Соколовський, Д. С. Баулін. – Харків : НАНГУ, 2015. – 130 с.

Оружие Украины (станом на 12.04.2014 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.fort.vn.ua/produkciya/pistolety.html (дата звернення: 05.07.14). – Назва з екрана.

Біленко, О. І. Формування вимог до розкиду дульних швидкостей метальних елементів кінетичної зброї [Текст] / О. І. Біленко // Збірник наукових праць Академії ВВ МВС України. – Харків : Акад. ВВ МВС України, 2013. – Вип. 1 (21). – С. 16 – 20.

Кухлинг, Х. Справочник по физике [Текст] : пер. с нем. – Москва : Мир, 1982. – 520 с.

Аеродинамічні аспекти криміналістичного дослідження уражаючих елементів патронів травматичної (несмертельної) дії [Текст] : звіт про НДР (заключний) / ХНДIСЕ ; кер. Собакар І. С., відп. викон. Коломійцев О. В. – № ДР 0109U001204. – Харків, 2010. – 136 с.

Коновалов, А. А. Внешняя баллистика [Текст] / А. А. Коновалов, Ю. В. Николаев. – Москва : ЦНИИ информации, 1979. – 228 с.

Чурбанов, Е. В. Внутренняя баллистика артиллерийских орудий [Текст] / Е. В. Чурбанов. – Москва : Воениздат, 1973. – 103 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-01-28

Номер

Розділ

Статті