DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2018/2/32/155172

ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ УПРАВЛІННЯ РУХОМ АВТОМОБІЛЬНОЇ ТЕХНІКИ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

М. V. Sklyarov, V. V. Glushchenko, S. O. Vorobyov

Анотація


У статті виконано визначення місця водія в системі “водій – автомобіль – дорога – середовище” відносно руху техніки спеціального призначення. Для з’ясування змін у системі управління розглянуто аналітичні моделі взаємодії водія і військової автомобільної техніки.


Ключові слова


аналітична модель; підсистема “водій – машина”; швидкість; керування рухом

Повний текст:

PDF

Посилання


Повышение маневренности и управляемости колонн Национальной гвардии Украины применением беспилотных автомобилей [Текст] / С. А. Соколовский, М. А. Подригало, Д. М. Клец, Р. О. Кайдалов // Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України. – Харків : НАНГУ, 2018. – Вип. 1 (31). – С. 27 – 34.

Правила дорожнього руху [Текст] : постанова Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 р. № 1306 (із змінами згідно з Постановою КМ № 161 від 22.03.2017).

Ломов, Б. Ф. Основы инженерной психологи [Текст] : учеб. пособие / Б. Ф. Ломов. – Москва : Высш. шк., 1977. – 335 с.

Подригало, М. А. Новое в теории эксплуатационных свойств автомобилей и тракторов [Текст] : монография / М. А. Подригало. – Харьков : Акад. ВВ МВС Украины, 2013. – 222 с.

Нікорчук, А. І. Підвищення маневреності військової автомобільної техніки при динамічному та комбінованому способах управління поворотом [Текст] / А. І. Нікорчук // Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України. – Харків : НАНГУ, 2016. – Вип. 2 (28). –

С.10 – 15.

Експериментальне оцінювання плавності ходу спеціального транспортного засобу з нелінійним підресорюванням при русі по бездоріжжю [Текст] / Р. О. Кайдалов, В. М. Баштовий, О. О. Ларін, О. О. Водка // Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України. – Харків : НАНГУ, 2015. – Вип. 2 (26). – С. 27 – 31.

Психологічна підготовка водіїв внутрішніх військ МВС України до керування транспортним засобом в екстремальних умовах діяльності [Текст] : навч. посіб. / Я. В. Мацегора, І. І. Приходько, С. Т. Полторак та ін. – Харків : Акад. ВВ МВС України, 2013. – 127 с.

Скляров, М. В. Ретроспективний аналіз і оцінювання вимог до управління гальмами автомобіля [Текст] / М. В. Скляров / Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України. – Харків : НАНГУ, 2016. – Вип. 2 (28). – С. 44 – 48.

Fiala E. Lenken von Kraftfahrzeugen als kybernetische Aufgabe [Текст] / E. Fiala // ATZ, № 5, 1966. – S. 82 – 86.
Copyright (c) 2019 М. V. Sklyarov, V. V. Glushchenko, S. O. Vorobyov

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР