DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2011/1/17/165278

Визначення стійкості блочної багатоярусної загороджувальної перешкоди під дією зовнішнього навантаження

О. І. Shapovalov

Анотація


Предложено новое заградительное препятствие для использования силами охраны правопорядка во время пресечения массовых беспорядков. Приведена расчетная схема блочного многоярусного заградительного препятствия рядного порядка построения с жидкостью, на основе которой построена математическая модель определения устойчивости конструкции при приложении внешней нагрузки. Показаны результаты математического моделирования.


Повний текст:

PDF

Посилання


Довбня В. В. Нормативно-правові основи застосування внутрішніх військ МВС України

у внутрішніх збройних конфліктах / В. В. Довбня, І. О. Кириченко // Честь і закон. – Харків : Військ.

ін-т ВВ МВС України, 2003. – № 1. – с. 3-6.

Про внутрішні війська МВС України : закон України від 26.03.1992 р. № 2235-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 29. – Ст. 397.

Про правовий режим надзвичайного стану : закон України від 16.03.2000 р. № 1550-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 23. – Ст. 176.

Сидоров А. Тактика действий подразделений и частей при пресечении массовых беспорядков в населенном пункте / А. Сидоров, Д. Наливалкин // На боевом посту. – 1973. – № 13. – С. 31–40.

Рощин С. К. Психология толпы: анализ прошлых исследований и проблемы сегодняшнего дня / С. К. Рощин // Психологический журнал. – 1990. – № 5. – С. 25–29.

Корниенко М. В. Деятельность органов внутренних дел по обеспечению правопорядка при осложнении оперативной обстановки / М. В. Корниенко. – М. : Московский ин-т МВД России, 2002. – 311 с.

Городнов В. П. Методи кількісної оцінки рішень та моделювання службово-бойових дій частин і підрозділів внутрішніх військ / В. П. Городнов. – Х. : Акад. ВВ МВС України, 2006. – 266 с.

Хараберюш І. Ф. Спеціальна техніка в органах внутрішніх справ / І. Ф. Хараберюш. – Д. : Донец. ін-т внутрішніх справ, 2002. – 204 с.

Про затвердження Статуту патрульно-постової служби міліції України : наказ Міністра внутрішніх справ від 28.07.1994 р. № 404.

А. с. 84217 Україна, МПК3 F 41 H 11/00. Захисна загороджувальна перешкода / А. В. Ковтун, О. І. Шаповалов, А. О. Іванченко (Україна). – № а200700679 ; заявл. 22.01.07 ; опубл. 25.09.08, Бюл. № 18.

Мур Д. Основы и применения трибоники / Д. Мур. – М. : Мир, 1978. – 478 с.

Ландау Л. Гидродинамика : 3-е изд., перераб. / Л. Ландау, Е. Лифшиц. – М. : Наука, 1986. – 736 с.

Колесникович А. Н. Виртуальные испытания транспортных средств на статическую устойчивость / А. Н. Колесникович, В. Б. Альгин, С. В. Харитончик // Повышение конкурентоспособности автотранспортных средств. – 2004. – С. 229–233.
Copyright (c) 2021 О. І. Shapovalov

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР