Визначення стійкості блочної багатоярусної загороджувальної перешкоди під дією зовнішнього навантаження

Автор(и)

  • О. І. Shapovalov

DOI:

https://doi.org/10.33405/2409-7470/2011/1/17/165278

Анотація

Предложено новое заградительное препятствие для использования силами охраны правопорядка во время пресечения массовых беспорядков. Приведена расчетная схема блочного многоярусного заградительного препятствия рядного порядка построения с жидкостью, на основе которой построена математическая модель определения устойчивости конструкции при приложении внешней нагрузки. Показаны результаты математического моделирования.

Посилання

Довбня В. В. Нормативно-правові основи застосування внутрішніх військ МВС України

у внутрішніх збройних конфліктах / В. В. Довбня, І. О. Кириченко // Честь і закон. – Харків : Військ.

ін-т ВВ МВС України, 2003. – № 1. – с. 3-6.

Про внутрішні війська МВС України : закон України від 26.03.1992 р. № 2235-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 29. – Ст. 397.

Про правовий режим надзвичайного стану : закон України від 16.03.2000 р. № 1550-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 23. – Ст. 176.

Сидоров А. Тактика действий подразделений и частей при пресечении массовых беспорядков в населенном пункте / А. Сидоров, Д. Наливалкин // На боевом посту. – 1973. – № 13. – С. 31–40.

Рощин С. К. Психология толпы: анализ прошлых исследований и проблемы сегодняшнего дня / С. К. Рощин // Психологический журнал. – 1990. – № 5. – С. 25–29.

Корниенко М. В. Деятельность органов внутренних дел по обеспечению правопорядка при осложнении оперативной обстановки / М. В. Корниенко. – М. : Московский ин-т МВД России, 2002. – 311 с.

Городнов В. П. Методи кількісної оцінки рішень та моделювання службово-бойових дій частин і підрозділів внутрішніх військ / В. П. Городнов. – Х. : Акад. ВВ МВС України, 2006. – 266 с.

Хараберюш І. Ф. Спеціальна техніка в органах внутрішніх справ / І. Ф. Хараберюш. – Д. : Донец. ін-т внутрішніх справ, 2002. – 204 с.

Про затвердження Статуту патрульно-постової служби міліції України : наказ Міністра внутрішніх справ від 28.07.1994 р. № 404.

А. с. 84217 Україна, МПК3 F 41 H 11/00. Захисна загороджувальна перешкода / А. В. Ковтун, О. І. Шаповалов, А. О. Іванченко (Україна). – № а200700679 ; заявл. 22.01.07 ; опубл. 25.09.08, Бюл. № 18.

Мур Д. Основы и применения трибоники / Д. Мур. – М. : Мир, 1978. – 478 с.

Ландау Л. Гидродинамика : 3-е изд., перераб. / Л. Ландау, Е. Лифшиц. – М. : Наука, 1986. – 736 с.

Колесникович А. Н. Виртуальные испытания транспортных средств на статическую устойчивость / А. Н. Колесникович, В. Б. Альгин, С. В. Харитончик // Повышение конкурентоспособности автотранспортных средств. – 2004. – С. 229–233.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті