DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2011/1/17/165286

КЛАСИФІКАЦІЯ І ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВЛАСТИВОСТЕЙ СВІТЛОВІДБИВАЮЧИХ ПОКРИТТІВ РІЗНИХ ТИПІВ

V. А. Romanyuk, S. А. Gorelshev, О. Yu. Iohov

Анотація


Проаналізовані характеристики різних типів світловідбиваючих покриттів, що використовуються для збільшення енергії відбитого сигналу лазерних систем дистанційного контролю охороняємих територій.


Повний текст:

PDF

Посилання


Доля Г. Н. Принципы использования лазерних систем для предупреждения несанкцированого проникновения на территорию охраняемых объектов / Г. Н. Доля, В. А. Романюк, А. А. Горелышев, А. В. Кочин // Радиотехника : Всеукраинский межведомств. научно-техн. сб. – 2009. – Вып. 157. – С. 13–17.

Доля Г. Н. Измерение параметров вибраций объектов со cветоотражающими покрытиями методом прямого фотодетектирования / Г. Н. Доля, А. В. Кочин, С. Н. Якименко, В. В. Живчук // Збірник наукових праць ХВУ. Вип. № 1 (39) – Х. : ХВУ, 2001. – С. 110–112.

ГОСТ Р12.4.026-2001. Государственный стандарт Российской федерации. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. – Введ. 01.02.01. – М. : Изд-во стандартов, 2001. – 72 с.

Справочник конструктора оптико-механических приборов / М. Я. Кругер и др. – Л. : Машиностроение. Ленингр. отд-ние, 1967. – 760 с.

Каталог продукции производственной фирмы “Промдизайн”. – Х. : “Промдизайн”, 2001. – 28 с.
Copyright (c) 2020 V. А. Romanyuk, S. А. Gorelshev, О. Yu. Iohov

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР