DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2011/1/17/165290

ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ СКЛАДНИХ СИГНАЛІВ

О. Yu. Іоhоv

Анотація


Пропонується метод визначення параметрів складних сигналів для радіомереж множинного доступу, утворених на основі смугової фільтрації послідовностей з мінімальною енергетичною взаємодією.


Повний текст:

PDF

Посилання


Лысечко В. П. Метод борьбы с внутрисистемными радиопомехами / В. П. Лысечко, В. Н. Харченко // Системи обробки інформації. – Вип. 2. – Х.: ХВУ, 2004. – С. 232–237.

Варакин Л. Е. Системы связи с шумоподобными сигналами / Л. Е. Варакин. – М. : Радио и связь, 1985. – 384 с.

Банкет В. Л. Цифровые методы в спутниковой связи / В. Л. Банкет, В. М. Дорофеев. – М. : Радио и связь, 1988. – 240 с.

Оганов Т. А. Помехоустойчивость инвариантного приема импульсных сигналов / Т. А. Оганов. – М. : Радио и связь, 1984. – 176 с.

Петрович Н. Т. Системы связи с шумоподобными сигналами / Н. Т. Петрович, М. К. Размахнин. – М. : Радио и связь, 1969. – 232 с.
Copyright (c) 2021 О. Yu. Іоhоv

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР