DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2011/1/17/165389

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЮЧОЇ СИСТЕМИ НОРМУВАННЯ ВИТРАТ ПАЛЬНОГО АВТОМОБІЛЯМИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ СЛУЖБОВО-БОЙОВИХ ЗАВДАНЬ

R. О. Kaidalov, О. P. Martsenyak

Анотація


Розглянуто існуючі норми витрати пального автомобільним транспортом. Визначено специфіку використання машин у внутрішніх військах при виконанні службово-бойових завдань. Запропоновано вирішення даної проблеми шляхом дослідження нових методів математичного моделювання витрат пального для автомобільної техніки внутрішніх військ під час виконання службово-бойових завдань.


Повний текст:

PDF

Посилання


Учет операцій с ГСМ / Л. Солошенко, Л. Маргорская, Я. Кавторева, В. Кузнецов. – Х. : Фактор, 2005. – 273 с.

Норми витрати пального, масла, мастил і спеціальних рідин при експлуатації : наказ Міністра внутрішніх справ України від 08.06.2000 р. № 442.

Нормы расхода горючего и смазочных материалов на автомобильном транспорте : приказ Министра транспорта и связи Украины от 10.02.1998 г. № 43.

Мазаев Ю. И. Справочник офицера службы горючого / Ю. И. Мазаев. – М. : Воениздат, 1980. – С. 101.

Сборник таблиц для определения норм расхода горюче-смазочных материалов / Харьковское высш. военное уч-ще тыла МВД СССР. – Х. : 1984.

Добровольський О. С. Покращення паливної економічності і екологічних показників вантажних автомобілів з дизелями : дис. … канд. техн. наук : 05.22.20 / Добровольський Олександр Сергійович. – К., 2009. – 135 с.

Захарченко О. М. Покращення паливної економічності та екологічних показників автомобілів раціональним використанням бензинів з добавками біоетанолу : дис. … канд. техн. наук : 05.22.20 / Захарченко Олексій Миколайович. – К., 2008. – 156 с.

Павленко В. А. Повышение топливной экономичности автомобиля оптимизацией параметров системы “двигатель – трансмиссия” : дис. … канд. техн. наук : 05.22.2000 / Павленко Виктор Алексеевич. – К., 2009. – 146 с.

Говорущенко Н. Я. Теоретические основы эксплуатационных расчетов движения автомобилей на дорогах с различной степенью ровности : дис. … доктора техн. наук : 80.04.84 / Говорущенко Николай Яковлевич. – Х., 1964. – 164 с.

Про заходи щодо забезпечення безпеки руху на автомобільній техниці у внутрішніх військах : директива комадувача ВВ МВС України від 12.02.2003 р. Д-78.
Copyright (c) 2019 R. О. Kaidalov, О. P. Martsenyak

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР