DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2011/1/17/165395

ПІДВИЩЕННЯ ККД АКСІАЛЬНО-ПЛУНЖЕРНИХ НАСОСІВ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ ВПЛИВУ ЕЛЕКТРОСТАТИЧНОГО ПОЛЯ

Ye. М. Lysikov, D. V. Onopriychuk

Анотація


Розглядається вплив електростатичної обробки робочої рідини на зміну ККД аксіально-плунжерних насосів.


Повний текст:

PDF

Посилання


Повышение ресурса технических систем путем воздействия электрическими и магнитными полями / Е. Е. Александров, И. А. Кравец, Е. Н. Лысиков и др. – Х. : НТУ “ХПИ”, 2006 – 544 с.

Лисіков Є. М. Підвищення темпу інженерних робіт при виконанні службово-бойових завдань ВВ МВС України шляхом модернізації гідроприводу машин інженерного озброєння / Є. М. Лисіков, Д. В. Онопрійчук // Зб. наук. пр. Акад. ВВ МВС України. – Вип. 2(16). – Х., 2010. – С. 19–22.

Косолапов В. Б. Повышение эксплуатационной надежности гидроприводов строительных и дорожных машин при воздействии внешнего электрического поля на рабочую жидкость : дис. … канд. техн. наук : 05.05.04 / Косолапов Віктор Борисович. – Х., 1995. – 212 с.

Лысиков Е. Н. Надмолекулярные структуры жидких смазочных сред и их влияние на износ технических систем / Е. Н. Лысиков, В. Б. Косолапов, С. В. Воронин. – Х. : ЭДЭНА, 2009 – 274 с.

Лисіков Є. М. Швидкість зносу спряжень в гідроприводах технічних систем при обробці робочої рідини електростатичним полем / Є. М. Лисіков, Д. В. Онопрійчук // Механіка і машинобудування. – Х. : НТУ “ХПІ”, 2010. – № 1. – С. 171–176.
Copyright (c) 2019 Ye. М. Lysikov, D. V. Onopriychuk

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР