DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2011/1/17/165397

ПЕРІОДИЗАЦІЯ І КЛАСИФІКАЦІЯ ТАНКІВ

О. B. Anipko, М. D. Borisyuk, Yu. М. Busyak

Анотація


Періодизація та класифікація вперше (стосовно для танків) показують розвиток класу бойових машин, приймаючи в якості віх не історичні події і тимчасові інтервали, а технічні рішення, якісно змінювали властивості бойової складної технічної системи від її зародження до сучасності.


Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Полная энциклопедия танков мира. 1915–2000 г. / сост. Г. Л. Холявский. – Мн. : ООО “Харвест”, 2000. – 576 с.

Бах В. И. Зарубежная бронетанковая техника: справ. в двух кн. / В. И. Бах, Ю. Н. Вараксин, С. Ю. Выгодский. – М. : Машиностроение, 1984. – Кн. 1 – 424 с., Кн. 2 – 392 с.

Чемберлен П. Энциклопедия немецких танков Второй мировой войны: полн. иллюстрирован. справ. боевых танков, бронеавтомобилей, самоходок и гусеничных машин. 1933 – 1945 г. / П. Чемберлен. – М. : ООО “Изд-во АСТ”, ООО “Изд-во Астрель”, 2003. – 271 с.

Сергеев Л. В. Теория танка / Л. В. Сергеев. – М. : Акад. БТВ, 1973. – 493 с.

Танк / под ред. Б. Н. Коробкова. – М. : Воениздат, 1947. – 587 с.

Мостовенко В. Д. Танки / В. Д. Мостовенко. – Изд. 2-е испр. и доп. – М. : Воениздат, 1958. – 286 с.

Танки и танковые войска / под ред. А. Х. Бабаджаняна. – М. : Воениздат, 1980. – 432 с.

Історія танкобудування України. Персоналії : навч. посіб. / Є. Є. Александров, І. Є. Александрова, Л. М. Бесов та ін. – Х. : НТУ “ХПІ”, 2007. – 200 с.

Танкоград / Л. Л. Товажнянский, Е. Е. Александров, Л. М. Бесов, И. Е. Александрова. – Х. : НТУ “ХПИ”, 2004. – 236 с.
Copyright (c) 2020 О. B. Anipko, М. D. Borisyuk, Yu. М. Busyak

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР