DOI: https://doi.org/10.33405/2409-7470/2012/2/20/166002

МЕТОД ЕКСПРЕС-АНАЛІЗУ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ТОВСТОСТІННИХ ЦИЛІНДРІВ ПІДВИЩЕНОЇ МІЦНОСТІ

V. P. Rakivnenko, O. М. Kirichenko, P. I. Litovchenko, L. A. Grebenik

Анотація


Пропонується методика автоматизованого розрахунку напружено-деформованого стану товстостінних циліндрів підвищеної міцності із застосуванням спеціальної комп’ютерної програми.


Ключові слова


товстостінні циліндри; задача Ламе; одношарові та складені циліндри; автофретирування; умова Гадоліна; натяг; умова міцності.

Повний текст:

PDF

Посилання


Феодосьев, В. И. Сопротивление материалов [Текст] / В. И. Феодосьев. – М. : Наука, 1972. – 544 с.

Устройство и проектирование стволов артиллерийских орудий [Текст] / Б. В. Орлов и др. – М. : Машиностроение, 1976. – 431 с.

Кириченко, О. М. Опір матеріалів [Текст] : навч. посіб. / О. М. Кириченко, В. П. Раківненко. – Х. : Акад. внутрішніх військ МВС України, 2012. – 437 с.
Copyright (c) 2019 V. P. Rakivnenko, O. М. Kirichenko, P. I. Litovchenko, L. A. Grebenik

ISSN: 2409-7470
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації
Серія КВ №21024-10824ПР