ВИКОРИСТАННЯ ГЕОПРОСТОРОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ У ВИЗНАЧЕННІ ОПТИМАЛЬНОГО ПЛАНУ ПЕРЕДИСЛОКАЦІЇ ВОРезу ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ МАСОВИХ ЗАХОДІВ

Автор(и)

  • А. А. Poberezhnyi
  • S. А. Gоrelyshev
  • O. М. Salnikov

DOI:

https://doi.org/10.33405/2409-7470/2012/2/20/166004

Ключові слова:

геопросторова інформація, план передислокації, критерій, орієнтація за вартістю, оптимізація за часом.

Анотація

У статті на підставі аналізу відомих підходів до вибору раціонального маршруту за допомогою алгоритмів пошуку найкоротших шляхів розроблена методика використання геопросторової інформації у розрахунку оптимального плану передислокації ВОРезу внутрішніх військ для забезпечення громадської безпеки під час проведення масових заходів.

Посилання

Довбня, В. В. Особливості інформаційного забезпечення у внутрішніх військах МВС України [Текст] / В. В. Довбня // Честь і закон. – 2009. – № 4. – С. 4–12.

Про питання щодо перетворення внутрішніх військ МВС України у невійськове формування з правоохоронними функціями [Електронний ресурс] : указ Президента України від 18 серпня 2003 р № 863. – Режим доступу : www/URL:http//ua-info.biz/legabaseye/ua-cmwhce.htm (дата звернення : 15.06.12). – Назва з екрана.

Демидов, Б. А. Методы военно-научных исследований [Текст] / Б. А. Демидов. – X. : ВИРТА, 1987. – Ч. 2. – 486 с.

Бабков, Ю. П. Математична модель визначення оптимального плану передислокації військового оперативного резерву з урахуванням складності оперативної обстановки в зонах відповідальності частин [Текст] / Ю. П. Бабков, В. М. Бацамут, М. М. Медвідь // Честь і закон. – 2004. – № 3. – С. 14–17.

Бацамут, В. М. Автоматизація процесу прийняття рішення на застосування сил військ при ускладненні оперативної обстановки [Текст] / В. М. Бацамут, С. А. Бабак, О. П. Добраниця // Честь і закон. – 2005. – № 3. – С. 11–17.

Розробка математичної моделі залучення сил військ для забезпечення громадської безпеки під час проведення масових заходів [Текст] : звіт про науково-дослідну роботу (шифр – “Підтримка-Р”) / Академія ВВ МВС України; кер. Ю. П. Бабков, вик. В. М. Бацамут. – Інв. 3. – Х., 2005. – 35 с.

Про затвердження Державної науково-технічної програми розвитку топографо-геодезичної діяльності та національного картографування [Електроний ресурс] : постанова Кабінету Міністрів України від 16.01.2003 р. № 37. – Режим доступу: www/URL: http://zakon1.rada.gov.ua/ laws/show/1413-2009-п (дата звернения: 20.06.2012). – Назва з екрана.

Литвиненко, Н. І. Задачі аналізу місцевості для нейтралізації впливу фізико-географічних факторів на ефективність пересування рухомих об’єктів [Текст] / Н. І. Литвиненко, А. А. Побережний // Честь і закон. – 2009. – № 2. – С. 40–44.

Литвиненко, Н. І. Застосування ГІС для організації переміщень підрозділів військ (сил) [Текст] / Н. І. Литвиненко // Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища: GPS і GIS-технології : матеріали XII Міжнар. наук.-техн. симпозіуму, 10–15 верес. 2007 р. – Алушта, 2007. – С. 103–107.

Побережний, А. А. Методика пошуку раціонального маршруту за допомогою геоінформаційної системи [Текст] / А. А. Побережний, С. А. Горєлишев, О. М. Сальников // Наукове забезпечення службово-бойової діяльності ВВ МВС України : зб. тез доп. IV наук.-практ. конф., Харків, 22 лют. 2012 р. – Х. : Акад. ВВ МВС України. – С. 80–81.

Оре, О. Теория графов [Текст] / О. Оре. – М. : Наука, 1980. – 336 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті